Rokle a soutěsky

ilustrativní fotografiePrůčelská rokle – 3 km dlouhá hluboká skalnatá rokle mezi Brnou a Němčí. Průčelský potok, který roklí protéká, pramení u obce Němčí v nadmořské výšce 620 m a ústí do Labe v Brné. Na 3 km překonává výškový rozdíl 480 m a tvoří malebné kaskády. Málo známým faktem je, že temná romantika Průčelské rokle zřejmě byla jedním z inspiračních zdrojů německého romanopisce Karla Maye.

Mordová rokle – je jádrovou zónou Přírodního parku východní Krušné hory v lesnatém údolí potoka Slatina. Jedná se o významný biokoridor v jinak zemědělsky využívané krajině. Hojný výskyt měsíčnice vytrvalé, podbílku šupinatého nebo řeřišníku Hallerova.

Čertova jizba – východním směrem přechází Průčelská rokle v čedičový hřbet  zvaný Čertova jizba,  záhadné místo se zimními vývěry teplého vzduchu.

Rytina soutěska – 3 km dlouhé, příjemné romantické údolí podél potoka ilustrativní fotografie Rytina s dosud téměř nedotčenou přírodou. V horní části kaňonovitého úseku potok vytváří drobné kaskády a peřeje. Svahy soutěsky jsou porostlé převážně listnatými lesy s převahou buků, které doplňují také lípy a javory.

Peklo – romantické údolí s vodopádem mezi Krásným Březnem a Mlýništěm.