Vodopády

Vaňovský vodopád

S výškou 12 metrů je jedním z nejvyšších v Českém středohoří a je určitě nejznámějším vodopádem na Ústecku. Vaňovský vodopád se nachází na Podlešínském potoce nad Vrkočem u Vaňova. Jedinečnost místa umocňuje impozantní romantický skalní amfiteátr, tvořený čedičovými příkrovy vodopádu. V roce 1884 nechal kousek pod vodopádem postavit Ústecký horský spolek restauraci s vyhlídkovou terasou. Restauraci ale strhla 22. 8. 1925 velká voda.
Jak se k vodopádu dostat: Ze zastávky MHD U Vodopádu podejdeme trať a pokračujeme přibližně 250 metrů podél železnice směrem z města ke skalnímu útvaru Vrkoč. Zde se napojíme na zelenou turistickou značku, která vede od Dolních Zálezel podél potoka vzhůru k Vaňovskému vodopádu. Vzdálenost od zastávky MHD je zhruba 750 metrů. K vodopádu můžeme přijít i z druhé strany, po naučné stezce Větruše-Vrkoč, která začíná u budovy zrcadlového bludiště na Větruši (délka asi 4 km).        

 

 

 

 

 

Budovský vodopád

Budovský vodopád leží na potůčku, který má kromě jarního tání malý průtok vody. I přesto dokázala voda vyhloubit ohromný půlkruhový skalní kotel o průměru 10 - 15 metrů. V romantické partii Vlčí rokle pod Budovem překonává potok deroucí se k Labi výšku 11 metrů. Díky této romantice se kdysi dostalo vyobrazení rokle s vodopádem malíře Burghardta až do vídeňské opery, kde bylo použito jako scény k Weberově Čarostřelci.

Jak se k vodopádu dostat: K vodopádu vede neznačená cesta, na kterou směruje šipka na rozcestníku na návsi v Budově. Pěšina vede hlavně po horním okraji rokle po pravém břehu potoka. Vodopád je z budovské návsi vzdálen asi 200 metrů.


         

Mlýnišťský (Pekelský) vodopád

Vodopád najdeme v romantickém údolí na Pekelském potoce mezi Krásným Březnem a Mlýništěm. Jak může jméno potoka napovědět, protéká jeho voda divokou a hlubokou roklí s příkrými svahy. Vodopád je 8 metrů vysoký a na místní poměry vodnatý. Za léta své existence vymlel ve skalním podloží půlkruhový zářez, který tvoří jakýsi přírodní amfiteátr.
Jak se k vodopádu dostat: Z městské části Krásné Březno půjdeme Žežickou ulicí směrem na Žežice. Pár metrů pod osadou Mlýniště schází z této cesty pěšina dolů k potoku, po které je to k vodopádu asi 50 metrů. Nejdříve klesá příkře ze svahu, přechází na protější břeh a po několika metrech směrem po proudu se ocitá u horní hrany vodopádu. 

 

 

 

     


Moravanský vodopád

Tento nespoutaný vodopád patří do divoké zalesněné rokle pod vsí Moravany stejně tak, jako zapadá do nádherné krajiny Českého středohoří poklidná náves s košatou lípou, křížkem a zvoničkou. Jméno rokle Mlýnský důl vzešlo od dvou mlýnů, které využívaly vody zdejšího potoka. Vodopád je vysoký přibližně 6 metrů a rozhodně patří k těm nejkrásnějším na Ústecku.
Jak se k vodopádu dostat: K vodopádu vede žlutá a následně modrá turistická trasa od rozcestníku v Moravanech. Vzdálenost k vodopádu z návsi v Moravanech je cca 400 metrů.
 

 

 

 

 

Průčelský vodopád

Vodopád leží v turisticky známé Průčelské rokli nad Brnou. Přestože je značen v turistických mapách, řada turistů ho nejspíš mine. Na vině je poloha vodopádu a jeho nízká vodnatost. Najdeme ho sice přímo ve svahu nad cestou, ale výhled na něj je částečně zakryt stromy. Vodopád je asi 15 metrů vysoký a byl by významnou přírodní dominantou, kdyby zde teklo více vody.
Jak se k vodopádu dostat: Vodopád najdeme v zalesněné stráni nad naučnou stezkou vedoucí z Brné Průčelskou roklí až k hradu Střekov. Ve vzdálenosti přibližně 1,8 km od zastávky MHD Brná přetéká přes cestu malý potůček. Podél něj vystoupáme velmi prudkým svahem (30 metrů) k patě skály, kde se nachází vodopád.


 


     

 

 

 

Stříbrnický vodopád

Nachází se v Bertině údolí nedaleko samotného centra města Ústí nad Labem. Bertino údolí je romantické a přírodovědně zajímavé území, kterým protéká Stříbrnický potok. V 80. letech 19. století si údolí oblíbila paní Bertha Schaffnerová, manželka někdejšího ředitele Spolku pro chemickou a hutní výrobu Maxe Schaffnera. Iniciovala myšlenku vytvořit zde přírodní park. V krásném údolíčku, které se stalo korzem Ústí, se tak objevily lavičky, altánky, odpočívadla a hustá síť cestiček. Pro umocnění romantického ducha místa zde byl z místního kamene vybudován asi 3,5 metru vysoký vodopád.

Jak se k vodopádu dostat: Vodopád se nachází v horní části Bertina údolí, přímo na trase žluté turistické značky, která vychází od hlavního vlakového nádraží. Spodním vstupním místem do Bertina údolí je první zatáčka v ulici Důlce. Shora je výchozím místem zastávka MHD V Rokli, která je od vodopádu vzdálená asi 750 metrů. Od zastávky pokračujte stejnojmennou ulicí z kopce a dále po turistické značce přímo do Bertina údolí.

     


 

 

Svádovský vodopád

Nachází se na soukromém pozemku v boční roklince Kojetického potoka v Olšinkách, odkud spadá z výše 10 m. Na místě dnešního domu u vodopádu stával v 17. století mlýn, ke kterému se vázala historicky doložená pověst. Za majitelky panství Anny Marie Františky, vévodkyně Toskánské, měl mlynář krásnou dceru, která se zalíbila vévodovi, poslednímu potomkovi rodu Medicejských. Vztah nezůstal bez následků, žárlivá vévodkyně nechala milenku postřelit a ta pak zemřela v myslivně na Sedle vysoko v kopcích. Malý vévodův syn byl pak vychován v Itálii jako Conte di molino (hrabě ze mlýna). Údajně žije tento rod ve Florencii dodnes.
Jak se k vodopádu dostat: Tento vodopád leží v nepřístupné rokli za soukromým pozemkem bývalého mlýna. Můžeme ho vidět alespoň z dálky ze skály ve svahu pod žlutou turistickou značkou, která vede z Olšinek do Kojetic. Asi 200 m za posledním domem Olšinek, v místě, kde se cesta rozděluje do tvaru "Y", odbočíme doleva na vyšlapanou pěšinu. Po 50 m vede z pěšinky odbočka na ostroh, kde je vodopád z dálky vidět.


Vodopád nad Čertovým mlýnem
3 metry vysoký vodopád leží skryt v rokli Podlešínského potoka v horní části labského kaňonu. Najdeme ho v meandru potoka pod starým úvozem, který býval jedinou sjízdnou cestou k Podlešínskému mlýnu, dříve nazývanému také Čertův mlýn.

Jak se k vodopádu dostat: Ze zastávky MHD U Vodopádu podejdeme trať a pokračujeme přibližně 250 metrů podél železnice směrem z města ke skalnímu útvaru Vrkoč. Zde se napojíme na zelenou turistickou značku, dojdeme k rozcestí (0,5 km) a po žluté značce odbočíme na Podlešín. Po 400 metrech, kde žlutě značená cesta vychází z lesa na louku, se vydáme starým úvozem dolů k potoku. Úvoz, kterým půjdeme, vede k 750 metrů vzdáleným rozvalinám tzv. Čertova mlýna. Zde musíme překročit potok.