Maloplošná chráněná území

Národní přírodní památka Vrkoč – je charakteristický skalní útvar, tvořený vypreparovanou čedičovou žílou, která vybíhá z labského údolí nadželezniční tratí u Vaňova. Je přímo učebnicovou ukázkou sloupcovité odlučnosti čediče, jehož sloupce jsou uspořádány do tvaru obráceného vějíře. Mezinárodně známá geologická lokalita.

Tabule naučné stezky Vrkoč.    Panoráma řeky Labe a Masarykova zdymadla.

Přírodní památka Divoká rokle – severně od východního konce Mojžíře, strmá, obtížně průchodná rokle lemovaná bizarními skalami, lokalita cenné stepní květeny.

Přírodní památka Babinské louky - mezi Babinami I. a Čeřeništěm představuje zbytek vlhkých podhorských luk při horním toku potoka Rytina s chráněnou květenou.

Přírodní památka Magnetovec – nad obcí Velké Březno v nadmořské výšce 520 m se nachází bizarní skalní útvary, mezi nimiž vyniká 8 m vysoký bazanitový Skalní hřib, vzniklý ze dvou lávových příkrovů, různě odolných vůči zvětrávání.

Přírodní památka Tiské stěny – viz text Naučné stezky.

Zimní pohled na skály v Tisé.

Přírodní rezervace Kozí vrch – mezi Mojžířem a Neštědicemi 379 m vysoký dominantní skalnatý kopec homolovitého tvaru, který směrem k jihozápadu spadá strmou skalní stěnou k Labi, rostou tu některé zvláště chráněné druhy rostlin.

Kopec Kozí vrch.

Přírodní rezervace Rač – na vrchu Hradiště u Habří nedaleko Stadic. Z části zalesněný znělcový vrch, příklad zarůstání dříve obdělávané půdy teplomilnou vegetací.

Přírodní rezervace Sluneční stráň – rozkládá se na strmém svahu rozsochy Vysokého Ostrého nad Brnou. Vyskytují se zde hojná teplomilná rostlinná společenstva s četnými chráněnými druhy na pestrém geologickém podkladu. Na teplé a suché stráni roste 233 druhů rostlin.

Přírodní rezervace vrch Špičák – u Krásného Lesa 723 m vysoký zalesněný vrch. Stýkají se na něm horniny tří geologických dob. Nejstarší jsou ruly, na nich druhohorní pískovce od Tisé a vlastní vrchol tvoří sopečný třetihorní čedič. Na východním úpatí v pískovcích je malá puklinová jeskyně.