Přírodní park Východní Krušné hory

Přírodní park Východní Krušné hory zahrnuje území podél státní hranice od Cínovce po Petrovice a vyplňuje nejsevernější část Ústecka. Byl vyhlášen v roce 1995 a jeho celková plocha je 4000 ha při průměrné výšce 700 m n.m. Jeho hlavním posláním je zachovat ráz hřebenů s lesními porosty, horskými a rašelinnými loukami, charakteristickou flórou a faunou.

Celý přírodní park je rozdělen do několika jádrových zón. Horské louky u Telnice s rozlohou 30 ha s bukovými lesy jsou jižně od Adolfova a zasahují až mezi lyžařské vleky. Z rostlin zde najdeme rdesno, suchopýr, koprník a vzácně i lilii cibulkonosou.
Černá louka leží v povodí Černého a Ždírnického potoka – od Adolfova ke státní hranici – s plochou 130 ha. Mezi ostřicemi a sítinami najdeme i vachtu trojlistou.

Největší a nejzajímavější zónou je Špičák s rozlohou 405 ha. Zahrnuje vlastní vrch Špičák (723 m)  a přilehlé rašelinné či suché svahové květnaté louky údolních niv Rybného, Hraničního a Větrovského potoka. Na suchých loukách dominuje koprník, arnika a hvozdík lesní. Na vlhkých loukách najdeme upolín, oměj, kosatec sibiřský a prstenec májový. Na tocích s kamenitými břehy hnízdí skorec a vzácně byl viděn ledňáček.

Poslední zónou je Mordová rokle v povodí Slatinného potoka, odtékajícího do SRN. I zde se vyskytuje skorec, vzácně čáp černý a výr veliký. Z rostlin najdeme měsíčnici vytrvalou, podbílek šupinatý a starček Fuksův.

Pohled horskou louku v krajině.    Vrch Komáří víška      Vrch Špičák pohled z krajiny.