Američané se zúčastní krizového cvičení

26.4.2004
Za účasti primátora města Ústí n/L Mgr. Petra Gandaloviče a velvyslance USA v České republice Williama Cabanisse se ve čtvrtek 29. dubna 2004 v Ústí nad Labem uskuteční cvičení magistrátu a neziskových organizací s názvem “EXPLOZE – ÚSTÍ 2004”.

   Námětem celodenního cvičení, kterého se zúčastní i příslušníci zahraničních záchranných jednotek, je pomoc obyvatelstvu při mimořádné události v důsledku úniku nebezpečných chemických látek.

  Do cvičení bude zapojen Magistrát města Ústí n/L, jednotky Záchranného integrovaného systému (policie, hasiči, záchranná služba) a tzv. Panel neziskových humanitárních organizací, v němž budou společně pracovat např. zástupci z organizací ADRA, Českého Červeného kříže, Charity apod. Aktivně se cvičení zúčastní také čtyři příslušníci Národní gardy států Nebraska a Texas, kteří mají zkušenosti ze záchranných a humanitárních akcí. Po dvou budou zastoupeni v krizovém štábu a v Panelu humanitárních organizací.

  Cvičení bude probíhat nejen v prostorách magistrátu, kde bude řešit úkoly krizový štáb a Panel, ale také na dalších místech. Praktická ukázka likvidace následků úniku kyseliny chlorovodíkové z poškozené cisterny se odehraje v areálu závodu Spolchemie za účasti čtyř jednotek hasičského záchranného sboru a na řešení modelové situace se bude podílet havarijní štáb Spolchemie. Součástí cvičení bude též praktický nácvik evakuace do evakuačního centra jedné ze základních škol, v němž děti absolvují procedury tak, jak reálně probíhají při příjmu evakuovaných osob, včetně přepravy. Zabezpečení chodu evakuačního centra bude úkolem humanitárních organizací a krizového štábu magistrátu.

  Výsledky cvičení budou vyhodnoceny a měly by do budoucna pomoci posílit vazby mezi orgány státní správy, podniky a neziskovými organizacemi při řešení mimořádné události. Cvičení by mělo přispět ke zvýšení krizové připravenosti města. Mělo by rovněž pomoci sblížit osoby spolupracující v krizových situacích a ukázat jejich reálné možnosti a potřeby. Výsledky cvičení bude možné využít při vytváření nových scénářů řešení mimořádných situací a úkolů spojených se zabezpečením osob při dlouhodobé evakuaci. Akce prověří také odolnost jednotlivců řešících krizovou situaci a nabídne možnosti ke zlepšení týmové práce.