Archeologický průzkum musí platit stát

Archeologický průzkum musí platit stát
8.8.2006
Primátor města Jan Kubata považuje za nekorektní, že archeologické průzkumy na plochách budoucích privátních projektů jsou podle zákona povinni hradit soukromí investoři.

    To se rovněž týká společnosti AZ Sanace, která musí platit nákladný průzkum kulturního dědictví na Mírovém náměstí.

   „Na jedné straně je fascinující, když jako archeolog držíte v rukou kus naší minulosti a pomáháte odpovídat na otázky historie. Na straně druhé musíme ale pochopit obrovské komplikace, které archeologický výzkum investorům přináší. Firma AZ Sanace za to bude muset státu zaplatit mnoho miliónů, které výrazně prodraží celý projekt a dostane se do vážných problémů např. s termíny realizace, které se úzce vážou na již uzavřené smlouvy či dohody s budoucími uživateli objektu“, uvádí Kubata.

   Archeologický průzkum by měl podle Kubaty platit stát. „Jde o práci státní instituce pro stát, který je potom uživatelem veškerých informací a věcí, které z této činnosti vyjdou. Podnikatelé či soukromé firmy nemají být sponzory státu“, konstatuje Kubata.

   Primátor Ústí nad Labem nechce zmíněným stanoviskem zpochybnit či snížit význam archeologického průzkumu v centru města. „Když jsem se dozvěděl, že počátky osídlení Ústí můžeme zařadit do doby kamenné, tedy 4 900 – 4200 let před naším letopočtem, velice mě to jako laika překvapilo a zároveň potěšilo. Věřím, že archeologové budou na centrální ploše pracovat co nejrychleji a velice se těším na konečné výsledky jejich práce.“