Architekti prezentovali návrhy studií

Architekti prezentovali návrhy studií
12.10.2007
Svou představu o zpracování studie na zatraktivnění přístupových cest do města dnes architekti prezentovali na ústeckém magistrátu.

   Prezentaci dvou architektonických kanceláří zaměřenou na způsob zpracování studie, která navrhne možnosti rozvoje území podél hlavní přístupové cesty do města od Děčína, dnes neštěmičtí a krásnobřezenští podnikatelé včetně úředníků magistrátu zhlédli v zasedací místnosti Zastupitelstva města.

   Společné setkání navázalo na spolupráci započatou před letními prázdninami v letošním roce. Odbor strategického rozvoje chce touto aktivitou přispět ke zlepšování podnikatelského a občanského prostředí v městských čtvrtích, které jsou ekonomicky čile využívány a zároveň tvoří významnou vstupní bránu do města. Jelikož mají zdejší podnikatelské nemovitosti dobrý rozvojový potenciál a zároveň historickou architektonickou hodnotu, měla by vzniknout studie, jak je nadále využívat a zkvalitňovat.

   Dosavadní zapojení majitelů nemovitostí je pro úspěch záměru nezbytné. „Využívání starých průmyslových areálů i drobných nemovitostí v okolí přístupové cesty moderním a atraktivním způsobem přinese kýžený efekt pouze v případě, bude-li dobrá spolupráce soukromého sektoru s veřejným,“ domnívá se vedoucí odboru strategického rozvoje František Podrápský.

   Dalším krokem zahájené spolupráce bude společný výběr jedné z uchazečských kanceláří, která zpracuje studii, jež zanalyzuje možnosti rozvoje vstupní lokality do města. Jejím výstupem tak bude návrh na nové využití nevyužívaných ploch, studie zároveň nabídne stávajícím podnikatelům všechny možné směry ekonomické i územní expanze.