Autobusy zablokovaly centrum Ústí

Autobusy zablokovaly centrum Ústí
20.9.2006
Ústečané by se podle primátora města Jana Kubaty neměli nechat otrávit dnešní akcí dopravních odborářů, kteří několika desítkami autobusů s označením „Dopravní podnik Ústeckého kraje“ zablokovali centrum města.

   Prohlášení primátora města k dnešní akci:

 

   Odborová organizace Dopravního podniku města Ústí nad Labem nabídla nedávno odborářům Dopravního podniku Ústeckého kraje, že DPmÚL okamžitě zaměstná 15 řidičů. Nabídka nebyla využita. Pokud je dnešní akce protestem proti případné ztrátě zaměstnání v důsledku neuzavření obchodního vztahu mezi Ústeckým krajem a zmíněnou společností, tak si kladu otázku, do jaké míry je celá obstrukce opodstatněná a logicky odůvodnitelná.

   Nelze vyloučit, že dnešní akce je zneužitím nezávislých odborů k politickým účelům, tedy že byla spoluorganizována či dokonce organizována některým z politických subjektů.

   Bezprostředně poté, co jsem byl o akci informován, jsem jako velitel městské policie uložil provést veškerá nutná opatření směřující k zajištění co největší plynulosti dopravy, a to v co nekratším možném čase. Strážníci se na několika místech snažili zabránit autobusům vjezdu do ulic, kam podle dopravního značení nesmí (jejich řidiči tedy porušovali zákon). Hlídka městské policie např. také nepouštěla osobní automobily do zcela ucpané Dlouhé ulice.

   Dnešní akce ochromila městskou hromadnou dopravu v centru města a rozčílila stovky Ústečanů. Lidé se nedostali do svých cílových stanic včas. Motoristé stáli v dlouhých kolonách, nemohli vyjíždět z parkovišť. Velké problémy měla i technika na místních staveništích. Chodci v centru byli ohrožováni jak těžkými vozy, tak exhalacemi. Strážníci městské policie zajišťovali dopravní plynulost místo toho, aby se zabývali bezpečím lidí v ulicích.

   První reakce Ústečanů, které jsem osobně nebo zprostředkovaně obdržel, nejsou vůči stávkujícím řidičům příznivé. Řešit své osobní či firemní zájmy znepříjemněním života obyvatel (a braním si je jako rukojmí) je projevem nezralosti a nekulturnosti.

 

                                                                                                                                                                                                                                    Jan Kubata

 

Oslovit Ústečany paralyzováním centra města se odborářům nepovedlo.

Lidí většinou nadávali a měli proč...