Autobusy zaskočí za trolejbusy

Autobusy zaskočí za trolejbusy
24.2.2006
Ve dnech 25. 2. 2006 (sobota) a 26. 2. 2006 (neděle) bude na trolejbusových linkách číslo 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60 a 62 od 0:00 hod. do 24:00 hod. v celých trasách zavedena náhradní autobusová doprava, která bude provozována dle platných jízdních řádů trolejbusové dopravy.

    Důvodem zavedení náhradní autobusové dopravy je úprava trakčního trolejového vedení v ulici Hrnčířské a na Mírovém náměstí z důvodu revitalizace centra města.

 

   Zastávky v Hrnčířské ulici

 

   Dne 27. 2 .2006 (pondělí) budou uvedeny do provozu obě zastávky v Hrnčířské ulici s označením Mírové náměstí.  Zastávky budou rozděleny pro linky dle následujícího rozvržení:

 

   Zastávka č. 1 blíže Mírovému náměstí                          1, 3, 9, 19, 102

                                                                                                  51, 53, 55, 57, 62

 

Zastávka č. 2 – proti ulici V Jirchářích                           11, 13, 17, 101

                                                                                                  52, 54, 56, 58, 59, 60