Budou kamiony hrozbou?

Budou kamiony hrozbou?
3.7.2006
Rada města schválila provedení srovnávacího měření imisí znečišťujících látek ve Vaňově a Strážkách.

   Měření bude porovnávat současný stav se stavem po zprovoznění dálnice D8 v úseku Trmice – státní hranice, kdy lze na silnicích v uvedených obcích předpokládat velký nárůst kamionové i osobní dopravy. Pro měření byla vybrána období léto 2006 a léto 2007. Letní doba byla zvolena proto, aby měření nebylo ovlivněno emisemi z vytápění rodinných domků. Měřeny budou benzen, oxidy dusíku, polétavý prach, toxické prvky (olovo, kadmium, arsen) a další látky. První etapa měření si vyžádá 145 tisíc korun.

   Výsledky měření a závěry ze studie budou doplňovat stávající poznatky a šetření a stanou se dokladem pro doplnění rozptylových studií a vyhodnocení situace v příštích letech, kdy v údolí Labe dojde k velkému nárůstu automobilové dopravy.