Budou v Ústí jezdit nové trolejbusy ?

Budou v Ústí jezdit nové trolejbusy ?
28.2.2005
Šest nových nízkopodlažních trolejbusů v celkové hodnotě 90 miliónů korun chce zakoupit ještě letos Dopravní podnik, pokud město dostane dotaci ze Společného regionálního operačního programu.

   Město požádá o tuto dotaci a uzavře s Dopravním podnikem smlouvu o sdružení za účelem uskutečnění této akce, která by zlepšila dopravní obslužnost města i dostupnost veřejné dopravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. „Doklad o partnerství“ je totiž podmínkou žádosti o peníze ze SROP.

   Dotace by mohla pokrýt až 75 % nákladů. Město by pak muselo financovat zbývajících 22,5 mil.