Bydlení pro děti z dětských domovů

Bydlení pro děti z dětských domovů
20.3.2006
Podat pomocnou ruku a usnadnit mladému člověku první životní kroky po odchodu z dětského domova si klade za cíl projekt Nadačního fondu Veolia s názvem „Krok do života“.

   Projekt je tzv. reakcí na stále přetrvávající sociální problém. Ve spolupráci s dětskými domovy a městskými úřady chce zmapovat mladé lidi, kteří dosáhnou plnoletosti a bez ohledu na jejich další zajištění musí opustit dětský domov.  Těm pak nabídnout spolupráci a napomoci jim k nalezení správné životní cesty.

   Město Ústí nad Labem si podle náměstka primátora Tomáše Jelínka uvědomuje důležitost řešení problému těchto mladých lidí a aktivně se zapojilo do realizace projektu v rámci ústecké oblasti. Společně s Nadačním fondem Veolia a Domem na půli cesty Bethel oslovilo dětské domovy a nabídlo jim pomoc pro zletilé, kterým již stát nepovoluje dále pobývat v domově. Nabídlo 3 bytové jednotky, které budou pronajaty pro klienty projektu. Další ubytovací prostory budou nabídnuty v Domě na půli cesty Bethel. Pro klienty projektu má Nadační fond připravenou širokou škálu školení, napomáhajících k lepší orientaci v samostatném životě. Pomůže začínajícím dospělým při řešení vybavení svého prvního domova. Prostřednictvím rekvalifikací usnadní nalezení pracovní příležitosti.
   Nadační fond Veolia si uvědomuje, jak závažným momentem jsou pro děti z dětských domovů první kroky samostatným životem a chce nabídnout pomoc v rámci působnosti po celé České republice.

   Nadační fond Veolia byl založen v roce 2003 společností Veolia Voda ČR za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, ochrany životního prostředí, při vzdělávacích akcí a setkávání odborníků a v neposlední řadě za účelem silné podpory sociálních projektů.