Campus dnes na jednání vlády

Campus dnes na jednání vlády
24.5.2006
Schválení projektu vzniku univerzitního městečka v Ústí nad Labem bude dnes předmětem jednání vlády. S nápadem využít starý areál nemocnice v centru města pro univerzitní účely přišel primátor Ústí nad Labem Petr Gandalovič již v roce 2003.

    Projekt univerzitního městečka získává stále konkrétnější obrysy. Na dnešním jednání vlády by měl být projednán pilotní projekt PPP (Public private partnership) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který otevře cestu k realizaci přeměny areálu bývalé Masarykovy nemocnice v centru města na univerzitní kampus.

   „Za svého působení v roli generálního konzula České republiky v New Yorku jsem měl možnost navštívit několik vysokých škol a prohlédnout si jejich zázemí. Velmi mne zaujaly univerzitní městečka, tzv. kampusy, ve kterých studenti nejen studují, ale také tráví svůj volný čas, bydlí či sportují. Vždy jsem žil myšlenkou realizovat podobný projekt i v našem kraji. Poté, co byla v Ústí postavena nová nemocnice, naskytla se výborná příležitost využít areál staré nemocnice pro tyto účely. Město Ústí nad Labem a Ústecký kraj proto vstoupily do partnerství s univerzitou a převedly tento areál na UJEP za účelem vzniku kampusu,“ uvádí Gandalovič.

   V loňském roce byly veškeré majetkové otázky vypořádány a univerzita ve spolupráci s městem, které si nechalo zpracovat urbanistickou studii k projektu, hledala vhodné možnosti financování a způsoby realizace projektu. Vzhledem k velkému objemu prostředků, které bude nutné na rekonstrukci a výstavbu vynaložit (cca 2,5 mld. Kč), se jako nejvhodnější forma jeví partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). Univerzita proto vypracovala loni v listopadu projekt PPP, který předložila Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt by měl být projednán na dnešním jednání vlády.

   Gandalovič k tomu uvádí: „Jsem velmi rád, že po dvou letech příprav se náš projekt konečně dostává na jednání vlády. Náš kraj může získat unikátní možnost pro rozvoj vzdělanosti a vysokého školství. Po dokončení kampusu tak vznikne prostor pro 10 tisíc studentů! Jsem také potěšen, že byla zvolena moderní forma partnerství veřejného a soukromého sektoru PPP. Investice ve výši téměř tří miliard korun tak nebude najednou zatěžovat státní rozpočet, ale bude splácena soukromému investorovi, který kampus vybuduje a bude provozovat.“