Cena Václava Pucherny udělena

Cena Václava Pucherny udělena
1.3.2007
Primátor města Jan Kubata dnes poprvé předal Cenu Václava Pucherny za počin v oblasti životního prostředí. Cenu získal Jan Eichler.

Letos v květnu uplynou tři roky od úmrtí pana Václava Pucherny, bývalého starosty Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice a později dlouholetého náměstka primátora města Ústí nad Labem pro životní prostředí a dopravu. Během svého působení v těchto funkcích se významně zasloužil o zlepšení životního prostředí v našem městě a měl velký osobní podíl na tom, že město Ústí nad Labem získalo v letech 1999, 2000 a 2001 ceny Evropské Unie za pokrok dosažený v oblasti zlepšování kvality ovzduší, zdravého životního prostředí, podávání informací a environmentálního vzdělávání.

Z těchto důvodů Rada města Ústí nad Labem rozhodla udělovat každoročně primátorem města Cenu Václava Pucherny za počin v oblasti ochrany životního prostředí.

Ze čtyř navržených kandidátů rozhodla komise životního prostředí ocenit pana PaedDr. Jana Eichlera, ředitele Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem, v kategorii vzdělávání a osvěta v oblasti ochrany životního prostředí.

Pan PaedDr. Jan Eichler je od roku 1982 aktivním členem Českého svazu ochránců přírody, má dvacetiletou praxi s prací s dětmi a mládeží, externě přednáší na fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem problematiku environmentální výchovy a osvěty, je spoluautorem publikace Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Ústeckém kraji a je členem Meziresortní pracovní skupiny Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty při Ministerstvu životního prostředí.

 

Primátor Jan Kubata předává certifikát a umělecké dílo panu Janu Eichlerovi.