Červeňákovi nedostávají sociální dávky

15.1.2004
Ústecká rodina Červeňákových nedostává v současné době sociální dávky. Jejich výplatu pozastavil centrální městský obvod již 1. listopadu loňského roku vzhledem k finančnímu odškodnění, které jim náleží rozhodnutím štrasburského soudu.

  “Domníváme se, že Červeňákovi nárok na výplatu sociálních dávek nemají. Rozhodnutí o pozastavení dávek sociální péče bylo doručeno právní zástupkyni Červeňákových Kláře Veselé – Samkové a ta podala jménem svých klientů v polovině prosince odvolání. Záležitost nyní zkoumá nadřízený orgán, kterým je magistrát”, říká starosta obvodu Radek Vonka.

  V současné době tedy probíhá řízení o odejmutí sociálních dávek. Lhůta k vydání rozhodnutí byla prodloužena ze 30 na 60 dnů, aby měla právní zástupkyně Červeňákových možnost seznámit se s podklady – dle jejího sdělení jí byla stanovena příliš krátká lhůta a v době vánočních svátků byla provozní doba úřadu omezena. Klára Veselá – Samková má možnost do 15. ledna vyjádřit se k podkladům, případně navrhnout jejich doplnění. Konečné rozhodnutí musí padnout do 7. února. “Magistrát buď stanovisko centrálního úřadu potvrdí, nebo rozhodne opačně a výplata dávek bude obnovena”, dodává Vonka.

  Červeňákovi podle starosty zaplatili do konce minulého roku jednu třetinu z jistiny svých dluhů a zhruba 10 % z penále.