Česko – německá konference skončila úspěchem

Česko – německá konference skončila úspěchem
28.3.2004
Prezident České republiky Václav Klaus dnes v Městském divadle slavnostně ukončil mezinárodní konferenci “Tolerance místo intolerance: Němci v českých zemích, včera, dnes a zítra”, která probíhala od pátku do neděle v Ústí nad Labem.

     Podle V. Klause je dobře, že se konference koná právě v Ústí nad Labem, neboť toto město výrazně symbolizuje úspěšná a přátelská, tak i podstatně méně úspěšná a méně přátelská období vzájemných vztahů Čechů a Němců. Období česko – německého pokojného soužití a vzájemného obohacování jsou mnohem delší než období vzájemného odcizování a éra otevřeného nepřátelství, míní prezident. “Dnes před námi zůstává úkol odstranit z našeho vzájemného vztahu předsudky. Hledejme nové impulsy a nové iniciativy, ale nezůstaňme u líbivých frází či hesel”, řekl Klaus ve svém projevu.

   Prezident republiky na závěr vybídl ke smíření se s minulostí. “Jedině to vytváří předpoklad pro dobré sousedské vztahy, které tolik potřebujeme”.

  Jak sdělil primátor města Ústí nad Labem Petr Gandalovič, konference s účastí českých a německých vědeckých i politických špiček byla úspěšná a splnila svůj účel. “Z vědeckého hlediska šlo mimo jiné o rekapitulaci dosavadního bádání v této oblasti. Akce dále pozitivně zviditelnila Ústí nad Labem doma i v zahraničí a položila základ vzniku stálé instituce, která se bude zabývat studiem, dokumentací, vědeckou analýzou, popularizací a zejména péčí o bohaté dědictví, které se váže k pestré historii česko – německých vztahů. Tato instituce by měla mít sídlo právě v Ústí nad Labem a zatím má pracovní název Collegium Bohemicum”, řekl primátor.

  Předseda Senátu ČR Petr Pithart je toho názoru, že Collegium Bohemicum je historickou iniciativou, ve které se česko – německý dialog má šanci dostat na kvalitativně vyšší úroveň. “Přeji Ústí nad Labem a skvělým a odvážným lidem, kteří se tu rozhodli začít jinak, aby z dosavadního převažujícího střídání monologů dokázali učinit skutečný dialog”, dodal Pithart ve svém sobotním vystoupení k delegátům konference.