Chcete dotaci z HSRÚ ?

24.8.2004
Hospodářská a sociální rada Ústecka, Fond podpory projektů, vyhlašuje 23. 8. 2004 výzvu k překládání žádostí o dotaci na podporu rozvoje strukturálních změn. Zástupci rady na svém zasedání dne 8. 2. 2004 odsouhlasili podmínky pro vyhlášení Výzvy k předkládání žádostí o dotaci na podporu rozvoje strukturálních změn v bývalém okrese Ústí n. L.

   Příjemcem dotace mohou být obce, veřejně prospěšná a profesní sdružení fyzických i právnických osob, podnikatelské subjekty nebo jejich organizační jednotka, jejichž působnost je orientována na bývalý okres Ústí nad Labem. Dotace bude poskytována přednostně pro kvalitní přípravu reálných projektů (např. pro zpracování rozvojové studie nebo plánu, studie proveditelnosti, podnikatelského záměru, privatizačního záměru nebo projektu, dokumentace pro veřejné řízení, posouzení s hlediska životního prostředí atd.), které přispějí k revitalizaci regionu a jsou v souladu se schválenými rozvojovými dokumenty.

   HSRÚ z Fondu podpory projektů uvolní finanční částku 160.000,- Kč. Výše dotace na jeden projekt je maximálně 80.000,- Kč. Žádosti budou přijímány sekretariátem HSRÚ na jednotném formuláři, který je spolu s doplňujícími informacemi k dispozici v sídle HSRÚ nebo na www.hsru.cz. Konečný termín pro přijímání žádostí byl stanoven na 24.9.2004 do 12.00 hod.

   Kontaktní osoba:  Lenka Šifaldová, Hospodářská a sociální rada Ústecka, Velká Hradební 8, 400 01 Ústí n. L., hsru@hsru.cz, tel.: 777 233 471