Chcete koupit atraktivní nemovitosti ?

13.9.2004
Rada města odsouhlasila prodej dalších nemovitostí z vybraného majetku města v celkové hodnotě 55 miliónů korun. Prodeje musí schválit Zastupitelstvo města.

    Jde o tyto nemovitosti:         

                                                     

   Objekt v ulici Kekulova                                          

   Objekt v ulici Petrovická                      

   Objekt v ul. P. Diviše – Hraničář                                         

   Býv. MŠ v ul. Žežická                                 

   Objekt na Špitálském nám.                        

   Pozemky v Habrovicích                   

   Objekt v ul. Velká Hradební            

   Objekt v ul. Hrnčířská                     

   Objekt v ul. Rooseveltova                           

   Objekt v ul. Masarykova                             

   Objekt v ul. Bělehradská     

   Pozemek U divadla – blok 019                   

   Zemědělská usedlost Krásný Les     

   Pozemky v k. ú. Krásný Les            

   Pozemky v k. ú. Bukov                               

   Pozemky v k. ú. Ústí n/L                             

   Pozemek v k. ú. Habrovice                                                             

 

   Majetkový výbor vybíral z jednoho či více zájemců, zhodnocoval ceny a záměry žadatelů s jednotlivými nemovitostmi. Rada doporučila zastupitelstvu schválit prodej vždy nejvyšší nabídce. Radní také znovu schválili záměr nabídnout k prodeji nemovitosti, o které nebyl v prvním kole zájem. Jde např. o koupaliště v Mojžíři, domy v ulicích Masarykova, Pražská, objekt Corsa a některé pozemky.