Chlor: krizové SMS nebyly nutné

Chlor: krizové SMS nebyly nutné
14.3.2005
Při plánované opravě chlorového kompresoru došlo dnes v 10. 30 hod. ve Spolchemii k úniku malého množství chloru z odstavené aparatury. Dispečink Spolku informoval o této události městskou policii v 10. 55 hod.

   Náměstek primátora Jan Kubata hovořil o celé věci s generálním ředitelem Spolku Martinem Procházkou „Bylo mi sděleno, že množství chloru bylo tak nepatrné, že detekční přístroje nic nezaznamenaly. Dispečer Spolchemie oznámil událost na operační středisko městské policie v okamžiku, kdy měl k dispozici údaje signalizující, že chlor by mohl být cítit mimo hranice provozu. Proto jsme zprávu obdrželi s mírným zpožděním. I přesto však budu s vedením Spolku hovořit o tom, jak informační prodlevu eliminovat i v takových situacích“, říká Kubata.

   Vzhledem k malému množství uniklé látky město tentokrát nevyužilo systém SMS krizových zpráv. „Ptal jsem se vedoucí odboru pro mimořádné situace Vlasty Štěpánové, proč jsme zprávu na mobilní telefony občanů neposílali. Vedoucí o tom rozhodla zejména kvůli malé závažnosti celé události. V budoucnosti však s SMS zprávami nadále počítáme, ale jen v případech, kdy to má smysl,“ dodává náměstek.

   Systém VISO dnes také nebyl aktivován. Jeho role nastává podle Kubaty v případě skutečně krizové události.