Co čeká Ústečany v novém roce 2004?

6.1.2004
Počátek roku bývá obvykle spojen s určitými změnami, ať už se týkají plnění osobních novoročních předsevzetí, či respektování nových skutečností a povinností, které pro nás přichystal stát, města a obce. A jaké novinky čekají občany Ústí nad Labem?

Místní poplatky

Pokud si vezmete psa z útulku pro opuštěná zvířata, nebudete za něj muset radnici od 1. ledna platit.

Nová vyhláška o místních poplatcích formuluje poplatníka ze psů jako ”držitele psa”, namísto dřívějšího ”vlastníka psa”. Poplatek by se měl nově platit ze psů starších 3 měsíce, zatímco dosud to bylo 6 měsíců.

U poplatku z veřejného prostranství je rozšířena definice zpoplatněného zvláštního užívání, které zahrnuje také provádění výkopových prací nebo pořádání reklamních akcí. U poplatků ze vstupného je odlišně pojat výčet akcí, na jejichž vstupné poplatková povinnost dopadá.

Co se týče poplatků obecně, v návaznosti na nový zákon o místních poplatcích se zvyšuje sankce za včasné neuhrazení až na trojnásobek příslušné částky. Vyhláška také rozšiřuje možnost správce poplatku vyměřit poplatek až do deseti let od roku, kdy poplatková povinnost vznikla.

Parkování

Město zpoplatnilo další parkovací plochy. Jde o komunikace v ulicích Pařížská, Pánská, Masarykova, Raisova, Kosinova, Žukovova, Varšavská, Kramoly a Hvězdoslavova, které budou osazeny parkovacími automaty.

Parkování u Vladimiru a kina Hraničář bude příští rok levnější. Hlouběji do peněženky naopak řidič sáhne při delším stání na parkovištích u České spořitelny, v Dlouhé ulici a Mírovém náměstí.

Nově se zavádí kategorie “Zvýšený tarif” s progresivní sazbou, podle kterého řidič zaplatí za první započatou parkovací hodinu 20 korun, za každou další 50 korun a za 24 hodinové stání 200 Kč. Tento tarif však bude platit pouze na parkovištích u spořitelny, magistrátu a Mírovém náměstí.

Další novinkou je “Snížený tarif”, jenž bude zaveden na parkovištích u hotelu Vladimir a u kina Hraničář. Každá započatá hodina stání zde bude stát 5 korun a za celý den uhradí motorista 30 Kč. Město tak chce motivovat majitele automobilů, aby zde parkovali, protože kapacity uvedených míst nejsou dostatečně naplněny.

Ceny v rámci “Základního tarifu” a “Zvýšeného tarifu” zůstávají ve stejné výši, jako dosud.

Počátek tohoto roku přinese rovněž zvýšení ceny celoplošné karty ze 4 800 na 7 200 korun. Nemění se naopak ceny rezidentské karty a taxi karty.

Město bude dále nabízet dva nové druhy celoplošných karet – “s omezením” za 6 000 a “s místním určením” za 4 800 korun. Na prvně jmenovanou kartu zaparkujete na všech vymezených úsecích kromě parkoviště u spořitelny a na Mírovém náměstí. Tyto dvě atraktivní parkoviště jsou zapovězené také pro celoplošnou kartu s místním určením, včetně parkoviště u kostela a v ul. Bílinská.

Všechny druhy celoplošných karet umožňují parkování v dosud málo vyhledávaných garážích pod Mariánskou skálou.

Nucené odtahy

Nucený odtah vozidla bude špatně parkující řidiče stát o 300 korun více, než dosud. Radní totiž schválili nařízení, které zvyšuje poplatek za úplný nucený odtah z 800 na 1 100 korun a za odtah nedokončený ze 600 na 900 Kč.

Zvedají se rovněž poplatky za střežení odtaženého vozu v areálu TSM. První den motorista ještě neplatí, ale za druhý už uhradí 95 korun. Týden pak stojí 575 korun a měsíc dokonce 1 150 Kč. Řidiči se tedy nadále vyplatí uhradit poplatek za odtah ihned a vůz si okamžitě vyzvednout.

Investice města

Na investice půjde z městského rozpočtu 252,5 mil. korun, což je zhruba stejná částka, jako loni.

Nejvíce finančních prostředků vynaloží město na již rozestavěné akce. První etapa rekonstrukce Zimního stadionu, včetně výměny ledové plochy, přijde na 28 miliónů a pouze o tři a půl miliónu korun méně bude stát výstavba spínací stanice elektrického napětí a dokončení páteřní komunikace v průmyslové zóně severní Předlice. Náklady ve výši 24 mil. si vyžádá rekonstrukce Činoherního studia a 21 mil. Kč bude zapotřebí na revitalizaci Letního kina. Nelze zapomenout ani na vybudování geotermálního vytápění ZOO s potřebou 16,32 mil. a bytovou výstavbu na Bukově (12,1 mil.).

V seznamu investic do majetku města figurují např. světelně řízená křižovatka Malátova – Hoření za 4,5 mil. korun a více než jedenáctimiliónová stavba atletické dráhy s umělým povrchem na Městském stadionu. Největší rozvojovou investicí s rozpočtem 15,35 mil. pro rok 2003 je položení finální vrstvy komunikací a chodníků v lokalitě Nové Skorotice, kde město ve spolupráci se soukromým investorem připravuje podmínky pro výstavbu více než stovky rodinných domků. Další stavební práce proběhnou také na Větruši, z jejíž věže by se měla stát už letos rozhledna.

Průmyslová zóna

Průmyslová zóna v severních Předlicích bude letos kompletně dokončena a měli by do ní vstoupit noví zahraniční investoři – Materialise (Belgie) s výrobou modelů a prototypů součástek, Kone (Finsko) – výroba výtahových automatických dveří, Matthey (Švýcarsko) – výroba nerezivých svařovacích trubek, Autokabel (Německo) – výroba kabelových systémů do automobilů a Punker (Německo) – výroba větracích systémů do elektrotechnického průmyslu. Celkem by zde mělo být vytvořeno přes 800 nových pracovních příležitostí.

Nové domy na Mírovém náměstí

Ústečané se budou muset vypořádat s určitými komplikacemi, které přinesou stavební práce na centrální městské ploše. V letošním roce zde totiž začne výstavba dvou polyfunkčních domů.

Prvním z nich bude dům mezi budovou České spořitelny a hotelem Bohemia, jehož investorem je Jan Březina z Prahy. Práce začaly již koncem minulého roku a hotovo by mělo být na sklonku roku letošního. Projekt s náklady kolem 25 - 30 milióny korun počítá se šesti podlažími, ve kterých budou obchody, služby, administrativní i bytové prostory. Objekt je navržen jako samostatně stojící dům na čtvercovém půdorysu o rozměrech 14,5 x 14,5 metru. Stavět jej bude pražská firma TH Systém. Podle jejího jednatele Milana Hindy se společnost bude snažit minimalizovat hlučnost a prašnost, ale v prvních měsících výstavby se těmto nepříjemnostem zřejmě zcela nevyhneme.

Druhý objekt, který má stát před budovou bývalého okresního úřadu, financuje náchodská společnost IBS. Výstavba domu, jehož podoba je dílem architektů Ing. Jana Jehlíka a Ing. Pavla Černohouze, začne počátkem tohoto roku a kolaudovat by se mělo už za deset měsíců. Objekt je koncipován jako univerzální nájemní dům s komerčními plochami, nájemními byty a nezbytným parkovacím zázemím. Celá přední část přízemí je věnována obchodnímu prostoru navrženému tak, aby byl univerzálně využitelný. Tento prostor je schodištěm propojen s dalšími komerčními plochami v patře. Ve třetím a čtvrtém podlaží jsou navrženy univerzální nájemní plochy vysokého standardu a v posledním patře dvě atypické bytové jednotky.