Cyklostezka povede do Olšinek

Cyklostezka povede do Olšinek
16.10.2005
Téměř 9 miliónů korun dostane město jako dotaci z Programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu na stavbu části cyklostezky od Mariánského mostu k Loděnicím v Olšinkách.

   Zbytek město zaplatí ze svých prostředků.

   Celkové náklady projektu činí 21 mil. korun. V letošním roce bude profinancováno 14,2 mil., v roce 2006 zbytek. Jde o plánované prodloužení cyklistické trasy směrem na Děčín. V uvedeném úseku chybí nejen odpovídající a bezpečná komunikace pro cyklisty, ale místy také jakákoliv pěší komunikace. To platí zejména pro úzký koridor mezi drážním tělesem a řekou, kde ani vozovka nemá dostatečné parametry.

   Zmíněná cyklostezka je součástí širšího záměru na vybudování cyklistického spojení mezi městy na Labi od Mělníka až po Drážďany. Je po ní vedena celostátní cyklotrasa s číslem 2, která je mezinárodní cyklostezkou Vídeň – Praha – Hamburk.