Daňová reforma prodraží investiční rozvoj

19.2.2004
Až o 40 miliónů korun více může v letošním roce vlivem vládních daňových změn vynaložit město Ústí nad Labem na realizaci svých investičních akcí. Zvýšení DPH u stavebních prací se totiž podle náměstka primátora Mgr. Jana Kubaty výrazně odrazí na konečných cenách a zkomplikuje městu slibně nastartovaný vnitřní rozvoj.

   “Systém tzv. sociálního státu je založen na neřízeném rozhazování finančních prostředků. Vláda není schopná ušetřit peníze ve výdajových kapitolách státního rozpočtu a proto bere stále více peněz občanům i samosprávě”, říká Kubata.

   Město se bude muset s nárůstem nákladů na investiční akce vypořádat buď navýšením příjmů z prodeje majetku, nebo upuštěním od části investičních záměrů. “Obojí je pro mě zatím nepřijatelné, stejně jako další úvěr”, dodává náměstek.

   Změny rozpočtových pravidel v polovině 90. let připravily Ústí nad Labem zhruba o 150 miliónů korun ročně. “Nyní doplácíme rozdílovou roční částkou 100 miliónů na to, že se pohybujeme těsně pod hranicí 100 tisíc obyvatel. Úspěšná města dotují ve státním přerozdělovacím procesu města neúspěšná, což je pro starosty a primátory preferující kreativní manažerský přístup naprosto demotivující”, uzavírá Kubata.