Děti trápí stejné věci, jako dospělé

Děti trápí stejné věci, jako dospělé
21.4.2004
Na otázky školáků včera odpoledne v Domě dětí a mládeže odpovídali primátor města Mgr. Petr Gandalovič a jeho náměstkové Mgr. Jan Kubata a Mgr. Tomáš Jelínek. Primátor zde také předal ceny vítězům soutěže, kterou pořádal Ústecký parlament dětí a mládeže.

   Písemné i ústní dotazy dětí byly nejvíce směrovány do oblasti životního prostředí. Hovořilo se o jezech na Labi, zelených plochách k volnočasovému využití, odpadkových koších nebo černých skládkách u řeky Labe. Dále se děti zajímaly o osud Větruše, letního kina, sektorového centra na Severní Terase i o rozvojové aktivity v centru města – výstavbu nových polyfunkčních domů na Mírovém náměstí a projekt revitalizace nádraží a nábřeží. Hovořilo se také o budování cyklistických tras, opravách dětských hřišť a běžecké dráze na Městském stadionu.

   “Je velice pozoruhodné, že se děti ptaly na stejné věci, které zajímají dospělé Ústečany. To bezpochyby svědčí o jejich vnímavosti, vyspělosti a zájmu o město, ve kterém žijí. Včerejšek mě opět utvrdil v tom, že potřeby školáků nelze ignorovat”, říká náměstek primátora Mgr. Jelínek.