Děti ze Stříbrnické sportují v novém

Děti ze Stříbrnické sportují v novém
12.9.2007
Dvě nová sportovní hřiště s umělým povrchem a běžeckou dráhu využívají ode dneška děti ze základní školy Stříbrnická.

    Pásku slavnostně přestřihli náměstek primátora Jan Řeřicha, starosta Severní Terasy Jiří Brodský a ředitel školy Michal Ševcovic.

   Plán rekonstrukce školního sportovního areálu ve formě projektové studie vznikl již v roce 2004. Záměr výstavby školních sportovišť se od samého počátku potýkal s určitými problémy i zásahy do původních představ. Vzhledem ke tvaru terénu a procházejícím sítím přes pozemky školy nebylo nakonec možné zvolit jinou než stávající variantu: tj. dvě víceúčelová hřiště pro míčové hry s umělým povrchem, běžeckou tartanovou dráhu, doskočiště pro skok daleký a vrhačský sektor. Víceúčelová hřiště je možné využívat i za snížené viditelnosti díky instalovanému osvětlení. Sportoviště jsou a budou určena především žákům školy po dobu vyučování, pro sportovní kroužky v odpoledních hodinách, ale i dětem ve volném čase za předem stanovených podmínek.

   Investorem stavby bylo město Ústí nad Labem a celkové náklady na rekonstrukci dosáhly částky 7 mil. Kč.