Děti ze Zálezel se budou učit levněji

10.5.2004
Radní souhlasí s tím, aby město snížilo obci Dolní Zálezly fakturovanou částku za neinvestiční náklady na děti plnící povinnou školní docházku v ZŠ Pražská ze současných 4 300 na 1000 korun měsíčně. Žádost Dolních Zálezel však ještě bude předmětem jednání Zastupitelstva města.

   Dolní Zálezly, ve kterých není základní škola, musí na základě zákona hradit náklady na jedno „své“ dítě, které navštěvuje školu, jejímž zřizovatelem je jiná obec. V tomto případě jde o povinnost poplatku vůči městu Ústí nad Labem.

   V ZŠ Pražská, kterou nyní navštěvuje 18 dětí z Dolních Zálezel, jsou neinvestiční náklady na jedno dítě velice vysoké (zmíněných 4 300 Kč). Důvodem jsou mimořádné opravy po povodních a nízký počet dětí. Pro Dolní Zálezly je proplácení tak vysoké částky neúměrné a proto její starosta M. Suchý požádal o její snížení, a to v období leden – červen 2004.