Do Větruše půjde 50 miliónů korun

Do Větruše půjde 50 miliónů korun
20.6.2003
Město Ústí nad Labem vloží do rekonstrukce bývalé výletní restaurace Větruše podstatně více peněz, než původně zamýšlelo.

Zastupitelé totiž dnes zrušili část ze svého dva roky starého usnesení, které hovořilo o tom, že celkový podíl města na nákladech vložených do obnovy objektu nepřesáhne 20 miliónů korun.

V současné době se zpracovává realizační a tendrová dokumentace potřebná pro výběr zhotovitele, jenž provede další stavební práce na zchátralé městské dominantě. První část dokumentace zahrnuje zprovoznění restaurace a vyhlídkové věže, opravu venkovní terasy pro provoz letní restaurace, vybudování dětského hřiště a víceúčelového sportoviště, obnovu fasády a zbývající části střechy. S touto fází obnovy chce město začít už v příštím roce s celkovými náklady okolo 50 miliónů korun.

Druhá část dokumentace se týká ubytovacího provozu, včetně nutného vybavení a reprezentačních prostor.

Město zakoupilo Větruši v roce 2001 v aukci finančního úřadu. Dosud do ní vložilo 14,8 mil. korun. Polovinu této částky si vyžádaly zajišťovací práce na odstranění havarijního stavu objektu (obnova vyhořelé věže, demolice staticky narušené přístavby, podezdění nosných konstrukcí, aj.)