Doprava: volejte na krajský úřad

Doprava: volejte na krajský úřad
1.8.2006
Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a.s. není nijak majetkově ani organizačně propojen s Dopravním podnikem Ústeckého kraje a nenese proto žádnou zodpovědnost za současnou napjatou situaci kolem dopravní obslužnosti Ústeckého kraje.

   Ústecký dopravní podnik rovněž není schopen nahradit výpadek linkových autobusových spojů na severočeských silnicích. Případné prodloužení linek ústecké MHD do vzdálenějších lokalit by totiž podléhalo změně licenčních podmínek. Podle předsedy představenstva DPmÚL Petra Gandaloviče však k tomu nemá dostatečný počet vozů a řidičů, ani odpovídající stav vozové techniky. I přesto je však ústecký Dopravní podnik připraven v omezeném rozsahu zajistit dopravu do některých obcí, pokud o to příslušní starostové na základě objednávky požádají.

   Město Ústí nad Labem vyzývá občany, aby se v souvislosti se získáváním informací o dopravní obslužnosti na území Ústeckého kraje neobraceli na Dopravní podnik města Ústí nad Labem, ale přímo na krajský úřad.