Dopravní podnik hospodařil dobře

Dopravní podnik hospodařil dobře
13.4.2006
S více než osmimiliónovou úsporou na straně nákladů v porovnání s plánem hospodařil loni Dopravní podnik města Ústí nad Labem.

   Pět miliónů korun tak mohlo být podle předsedy představenstva DPmÚL Petra Gandaloviče použito na dotvoření rezervy k opravám hmotného majetku, především vozového parku.

   Na úsporách se překvapivě podílela nižší ceny nafty v závěru minulého roku (2,3 mil. korun). Téměř 4,5 miliónu firma ušetřila na mzdách a ostatních osobních nákladech a 1,6 mil. činila úspora v oblasti pohledávek z přepravní kontroly.

   Na straně výnosů však podnik vykázal ztrátu 2,78 mil. korun. Důvodem je především nepříznivý vývoj tržeb z městské dopravy, na což podnik reagoval v závěru roku zvýšením přirážky k jízdnému, přijetím dalších čtyř přepravních kontrolorů a rovněž důslednějším vymáháním pohledávek.

   „Plánovaná ztráta Dopravního podniku za rok 2005 činila 7,6 mil. korun a ztráta reálná byla o 200 tisíc korun nižší. Celkový výsledek zatím neauditovaného hospodaření Dopravního podniku za uplynulý rok je tedy úspora 0,22 mil. korun“, rekapituluje Gandalovič.