Dotace na provoz sociálních služeb

9.7.2004
Vyhlášení možností na provoz sociálních služeb na rok 2005

                                                                                                       

Podmínky

 pro poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem

 

Potřebné dokumenty: Podmínky pro poskytnutí dotace, Profesní životopis, Závazná osnova, Závěrečná hodnotící zpráva, Rozpočet - formulář, Inzerát 2004, Kritéria

 

Schválený 2.Komunitní plán péče města Ústí nad Labem na období let 2004, 2005, 2006: 8.oblastí, Úvod od KPP