Dům kultury do majetku města

Dům kultury do majetku města
21.5.2005
Rada města souhlasí se záměrem odkoupení Domu kultury, včetně pozemků. Celou věcí se budou po projednání v majetkovém výboru radní ještě zabývat 16. června.

    Projektový tým města dohodl s majitelem objektu prodejní částku 12,9 mil. korun, což je zůstatková účetní hodnota nemovitosti. Letos by město uhradilo 432 tisíce korun a v dalších 25 letech vždy půl miliónu ročně.

   Město si nechalo zpracovat podrobnou analýzu technického stavu objektu (statika, sanita, vzduchotechnika, topení, elektroinstalace, požární bezpečnost), i jeho ekonomiky, včetně smluvních vztahů. Bylo zjištěno, že hospodaření je vyrovnané, společnost nemá problémy s cash flow, provoz domu není nutné dotovat ze strany vlastníka. „Dosažená cena odpovídá technickému stavu kulturního domu a nemalému rozsahu investic potřebných při rekonstrukci objektu“, uvedl vedoucí projektového týmu Pavel Dlouhý

   Radní zároveň vyslovili souhlas se záměrem koupě obchodního podílu společníka Základní organizace Odborového svazu ECHO při Spolku pro chemickou a hutní výrobu ve společnosti Dům kultury chemiků, s.r.o. za cenu 2,7 mil.