Fišera o česko-saské spolupráci

Fišera o česko-saské spolupráci
20.6.2007
Závěrečná konference s názvem: „Program CÍL 3: česko-saská přeshraniční spolupráce v novém programovacím období EU 2007-2013,“ probíhá dnes na Magistrátu města Ústí nad Labem.

   Konference v rámci projektu „Podpora a zvyšování kvalifikace pro přeshraniční rozvoj lidských zdrojů v Euroregionech Labe/Elbe a Krušnohoří/Erzgebirge a vznik nového produktu Česko-německá agentura,“ je pořádaná pod záštitou náměstka primátora města Ústí nad Labem Arno Fišery a ředitelky Centra komunitní práce Ústí nad Labem Lenky Krbcové Mašínové.

    Na programu dnešní konference je mimo jiné i prezentace zrealizovaných aktivit projektu, zhodnocení a přínosy, či přednáška o zapojení neziskových organizací do využívání fondů EU.

   Na závěr dnešní konference předá ředitelka CKP ÚL Lenka Krbcová Mašínová účastníkům projektu Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu s názvem: „Zvyšování kompetencí projektového managera v přeshraniční spolupráci“.

 

Konference se koná v zasedacím sále na Magistrátu města Ústí nad Labem.