Fontána v Městských sadech

Fontána v Městských sadech
18.8.2006
Primátor města Ústí nad Labem Jan Kubata společně se starostou Městského obvodu Ústí nad Labem – město Radkem Vonkou dnes slavnostně uvedli do provozu další zrekonstruovanou fontánu v Ústí nad Labem.

„Jsem velmi rád, že probíhající revitalizace městského centra Ústí nad Labem se netýká pouze Mírového náměstí, ale i odlehlejších lokalit určených k odpočinku a relaxaci obyvatel“, řekl primátor Jan Kubata.

V minulém měsíci zahájila po celkové rekonstrukci provoz fontána před PČR na Lidickém náměstí. Další zásadní proměnou prošla i fontána v Městských sadech.  Předmětem prací byla  oprava stávající fontány, výměna technologie, s nutnou  a rozsáhlou sanací stávajících stavebních konstrukcí  bazénu, gízy, kanalizační a elektro  přípojky, dále pak pohledových úprav a instalace nové technologie včetně vodního hospodářství  spočívající v instalaci  vodních trysek v kruhu cca 3 metry od stávající „ gízy“ fontány, stříkající do středu této „ gízy “.  Projektovou činnost fontány zpracoval AP Atelier, spol. s r. o. pod vedením Ing. arch. Havlíka. Inženýrskou činnost zajišťuje firma Varia, s. r. o. Realizace byla zahájena v polovině dubna tohoto roku a práce budou dokončeny  do  17 . 8. 2006. Náklady díla se pohybují okolo  3,2  mil. Kč.