Galerie Emila Filly opět otevřena

Galerie Emila Filly opět otevřena
12.6.2006
V ústeckém Domě kultury byla dnes slavnostně otevřena Galerie Emila Filly. "Chceme z Domu kultury udělat moderní kulturní a společenské centrum a galerie je jedním z prvních projektů naplňujících tento záměr", uvedl náměstek primátora Jan Kubata.

Nové, zrekonstruované prostory ve III. patře budovy Kulturního domu se stávají skutečně adekvátním prostorem pro Galerii Emila Filly odpovídající míře a kvalitě dlouhodobě budovaných aktivit. Jsme přesvědčeni, že nové prostory se stanou otevřeným místem pro setkávání nejen výtvarné komunity, ale budou inspirativním místem pro všechny kulturní obyvatele města Ústí nad Labem, České republiky a především středoevropského regionu. Věříme, že aktivity Galerie Emila Filly a LVU – VUL, o. p. s. v Ústí nad Labem, které chceme do budoucna rozšířit také o rezidenční ateliéry pro místní a zahraniční umělce, výtvarný ateliér pro animační programy i klubovnu spojenou s čítárnou,  se stanou jednou z kulturních bází tohoto města a pomohou znovuvytvořit kvalitní místo pro život.

Součástí slavnostního zahájení činnosti Galerie Emila Filly v nových prostorách je vernisáž výstavy diplomových prací studentů Fakulty užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně, tedy jedné z důležitých spolupracujících institucí.

„ Jsem velmi rád, že se galerie E. Filly opět otevře, tento projekt má mou plnou podporu“, řekl primátor Petr Gandalovič.

 

 

Tisková konference..

Náměstek primátora Tomáš Jelínek při slavnostním otevření..

 

 

Historie činnosti, struktura

Galerie Emila Filly je centrem činnosti obecně prospěšné společnosti Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, která vznikla v Ústí nad Labem v roce 1992 jako nadace a v roce 1999 se transformovala do své dnešní podoby. Nadace Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem v letech 1992 – 2002 revitalizovala Výstavní síň Emila Filly v Ústí nad Labem v Dlouhé ulici jako výstavní prostor, který plnil široké profesionální cíle – především prezentovat kvalitní výstavní program nadregionálního charakteru, navazovat kontakty a spolupráci s podobně profilovanými institucemi v Čechách a zahraničí, prezentovat výtvarné umělce z oblasti Ústí nad Labem. Výstavní síň Emila Filly se osvobodila reziduí minulého režimu a pod názvem Galerie Emila Filly se začala profilovat jako moderní výstavní instituce s výrazným výstavním konceptem, který překonával regionální i státní hranice.

 

Stále znovu – hledání a vyrovnávání se

Na přelomu let  2002/2003 byla LVU – VUL, o. p. s. vypovězena z nájmu v prostorech Dlouhé ulice (budova Krajského úřadu Ústeckého kraje). Jiné prostory pro realizaci výstavní činnosti nekomerční galerie, která již získala pevné místo v rámci uměleckého kontextu, však v Ústí nad Labem nebyly. Od roku 2003 tak byla obecně prospěšná společnost nucena realizovat svou činnost v prozatímních prostorech – Galerii Emila Filly ve II. patře budovy Muzea města Ústí nad Labem a současně otevřela nový výstavní prostor, Galerii Raketa, v budově Fakulty užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Snaha nepřerušit kontinuitu výstavní činnosti a tedy i výtvarně umělecké části kulturního života v Ústí nad Labem byla úspěšná a v letech 2003 – 2005 nedošlo k výraznému znehodnocení získaných pozic v rámci současného výstavního provozu, ani k narušení zahraničních kontaktů a spolupráce. Přesto byla potřeba kvalitního  a činnosti Galerii Emila Filly adekvátního prostoru nadále akutní – nejen díky plánované rekonstrukci Muzea města Ústí nad Labem, které do budoucna znemožňovalo „azyl“, ale také z důvodu životaschopnosti a potřebnosti Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem. Díky vstřícnému jednání ze strany Magistrátu města Ústí nad Labem, který podporoval snahy LVU-VUL, o. p. s. nalézt a revitalizovat nový prostor pro výstavní činnost, se podařilo v průběhu let 2005 a 2006 pro Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem získat a zrekonstruovat prostory v Kulturním domě. Výstavní činnost se tak díky tomuto kroku vrací zpět do míst, v nichž kdysi probíhala (oblastní galerie města Ústí nad Labem).

 

Profil činnosti Galerie Emila Filly

Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem je dlouhodobě profilována jako nezávislá, nestátní a nekomerční výstavní instituce. Její výstavní program je zaměřen především na prezentaci současného výtvarného umění, a to převážně v nadregionálním kontextu, v rámci něhož spolupracuje s řadou významných institucí v České republice i v zahraničí. Galerie Emila Filly spolupracuje s Fakultou užitého umění a designu a katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a pomáhá vytvářet zajímavé a inspirativní prostředí města také v rámci uměleckého vzdělávání. Stává se tak středobodem aktivit výrazné generace mladých severočeských autorů. Galerie Emila Filly se jako jedna z mála institucí v severních Čechách  věnuje na profesionální úrovni prezentaci současného výtvarného umění a díky řadě mezinárodních projektů a spolupráci s prestižními institucemi se zařazuje mezi významné instituce středoevropského významu.

 

Kunsthalle v Ústí nad Labem

Nové prostory Galerie Emila Filly ve třetím patře budovy Kulturního domu města Ústí nad Labem jsou rekonstruovány do podoby výstavní kunsthalle, tedy prostoru vyčištěného na architektonickou dřeň tak, aby odpovídal současným požadavkům výstavního provozu. Charakteru současného výtvarného umění  odpovídá více prostor bez výrazných atributů, který nemá žádné specifické charakteristiky klasického, akademicky pojímaného výstavního místa (muzeum, výstavní síň). Současné výtvarné umění ve velké míře využívá k prezentaci nových médií a je realizováno prostřednictvím např. reklamních strategií nebo využívá strukturu každodenních činností a skutečností k vytvoření konceptu díla. Právě koncept kunsthalle, prostor natolik nedefinovaný a proto podobný místům veřejným, je pro současné umělecké tendence nejvhodnější a do jisté míry reflektuje také jejich pronikání do veřejného prostoru. Prostor kunsthalle vyhovuje charakteru výstavního programu realizovaného LVU-VUL, o. p. s., stejně jako prezentaci kvalitních, velkých samostatných přehlídek významných autorů.

 

Lidé výtvarnému umění – výtvarné umění lidem, o. p. s. Ústí nad Labem

Mgr. Eva Mráziková, ředitelka

Prof. Jiří Bartůněk, předseda správní rady

Michal Koleček, Ph.D., místopředseda