Gandalovič: městům více peněz !

Gandalovič: městům více peněz !
29.11.2005
Česká vláda podle ústeckého primátora Petra Gandaloviče snižuje daně, ze kterých mají města a obce podíl, a naopak zvyšuje daně, z nichž do obecních rozpočtů žádné výnosy neplynou.

   Výsledkem těchto i jiných kroků jsou stále větší finanční problémy samospráv. Gandalovič to dnes řekl na setkání starostů a místostarostů Ústeckého kraje, které se koná v Ústí nad Labem.

    Gandalovič rovněž kritizoval zákon o rozpočtovém určení daní. Poukázal především na skokový přepočítávací koeficient založený na hranici počtu obyvatel. „Pro města figurující těsně pod určitou hranicí, jako Ústí nad Labem, jsou tato pravidla mimořádně nevýhodná. Je třeba tlačit na prosazení spravedlivějšího lineárního systému“.

    Peníze obcím jsou podle Gandaloviče často přidělovány podle nižšího počtu obyvatel. Např. v Ústí nad Labem jde o rozdíl ve výši 3 085 lidí, což v příštím roce připraví rozpočet města o 25 miliónů korun. „Je třeba o těchto věcech více a hlasitěji mluvit. Nelze se spoléhat jen na finance z evropských zdrojů, které nám pomáhají uskutečnit velké rozvojové investice. Musíme se intenzivněji zabývat také problematikou českého daňového systému“, vyzval starosty na závěr primátor.