Gandalovič: Paroubek nesplnil slib

Gandalovič: Paroubek nesplnil slib
25.5.2006
Premiér Jiří Paroubek nesplnil podle primátora Ústí nad Labem Petra Gandaloviče svůj slib týkající se ochrany obcí a měst před povodněmi.

   Stát na kritických místech nevybudoval protipovodňová opatření, ačkoliv je za tuto oblast podle zákona jednoznačně zodpovědný. To se týká i protipovodňových zábran na obou labských březích v Ústí nad Labem.

   „Koncem letošního dubna jsem oslovil Jiřího Paroubka dopisem s žádostí o okamžité uvolnění finančních prostředků na vybudování ochranného valu na Střekovském nábřeží. Dodnes se premiér neobtěžoval odpovědět. V dopise jej informuji, že na tuto akci je již vydané stavební povolení“, říká Gandalovič.

   Jak dále uvádí, Povodí Labe dosud od státu neobdrželo na zmíněnou stavbu finanční prostředky, takže hrozí, že se celý projekt rozběhne nejdříve v příštím roce. „To považuji za velice alarmující. Město už pro celý projekt udělalo maximum jak v činnosti speciálního projektového týmu, tak v uvolnění 30 miliónů korun na nákup mobilních zábran. Teď už jen čekáme, jak se zachová stát“.

   V Ústí nad Labem je však třeba řešit ochranu obou břehů. Vláda podle Gandaloviče rovněž selhala při protipovodňové ochraně státní silnice 1. třídy na ústecké straně, která je strategickou spojnicí mezi Prahou a státní hranicí. „Ačkoliv jsme už před povodněmi v roce 2002 usilovali o to, aby byla ochrana jednoho z nejčastěji zatápěných míst v České republice řešena, stát stále není ochoten cokoliv udělat. Jednali jsme a budeme o tom dále jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic a dalšími institucemi a prověřujeme veškeré možnosti čerpání evropských peněz na tento projekt. Dokonce jsme připraveni i na finanční spoluúčast z městského rozpočtu. Většinu nákladů čtvrtmiliardového projektu ale musí zaplatit stát“.

   Skutečnost, že se česká vláda snaží mediálně delegovat svou zákonnou povinnost budovat protipovodňové zábrany na města a obce, označuje primátor za politicky i lidsky nekorektní.