Gandalovič podpořil Pivovarské dny

Gandalovič podpořil Pivovarské dny
5.10.2005
Největší odborný seminář českých, moravských a slezských pivovarníků a sladařů se uskuteční ve dnech 6. a 7. října v Domě kultury v Ústí nad Labem.

    Na 300 odborníků v rámci Pivovarsko-sladařských dnů vyslechne více než 30 odborných přednášek se zaměřením na jakost surovin, výrobní proces či charakter piva českého typu. Nabídka přednášek zahrnuje i informace o nově vyšlechtěných odrůdách ječmene a chmele, o způsobu stanovení vlastností piva významných pro spotřebitele a např. i rozbor toho, jaké je postavení piva na prahu 21. století. V letošním ročníku má premiéru nová sekce zaměřená na reklamu a marketing. Mezi tématy, která budou přednesena, bude např. význam odborných a laických soutěží jako nástroje marketingové komunikace, využití nemediálních technologií v externí komunikaci a význam a smysl Iniciativy zodpovědných pivovarů. O významu akce svědčí i skutečnost, že nad ní převzalo záštitu město Ústí nad Labem a seminář slavnostně zahájí primátor města Mgr. Petr Gandalovič.

   „Hodně jsme diskutovali o zaměření seminářů a v posledních letech nám jde především o aktivní účast tuzemských odborníků a vytváření prostoru pro odbornou diskusi o specifikách českého piva,“ uvedl RNDr. Karel Kosař, CSc., ředitel Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského v Praze. „Specifičnosti piva českého typu v mezinárodním kontextu jsou dány řadou faktorů, především výrobním postupem či vlastnostmi hotového výrobku, a proto je ve světě české pivo stále více žádané,“ dodal Karel Kosař.

   „Je nám ctí, že se může takto významná akce konat na, obrazně řečeno, naší půdě. Naše společnost produkuje především pivo českého typu, tedy pivo vyráběné tradičními způsoby. Těší nás proto, že právě na půdě našeho pivovaru se bude hovořit o možnostech zkvalitnění tohoto piva,“ řekl prokurista společnosti Drinks Union Ing. Josef Vejlupek.

   Podobný názor má rovněž primátor města Petr Gandalovič. „Ústí je městem piva a tento průmysl má u nás bohatou tradici. Ústecká piva získala v minulosti na národních soutěžích řadu ocenění. Skutečnost, že se právě na naší půdě koná tak významná akce, je vyznamenám nejen pro město, ale také pro pivo, které se tady vyrábí“, konstatuje primátor.

   Nápad uspořádat setkání odborníků z pivovarského a sladařského oboru se zrodil ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském v Praze, který v květnu 1963 zorganizoval původně jednorázovou akci poprvé. V posledních letech akci pořádají každý lichý rok Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s., Ústav kvasné chemie a bioinženýrství VŠCHT Praha a vybraný pivovar. Hostitelem letošního ročníku je společnost Drinks Union, a. s., která provozuje čtyři pivovary – Krásné Březno, Velké Březno, Louny a Kutná Hora a celkovým objemem výroby patří mezi pět největších pivovarských společností u nás. Akce je nejen přehlídkou nejnovějších poznatků, ale i společenským setkáním řady pracovníků oboru a rovněž příležitostí k exkurzi do jednoho z pivovarů hostitelské společnosti.