Gandalovič: prošetřit opravy domů

Gandalovič: prošetřit opravy domů
7.3.2006
Primátor Petr Gandalovič nechá prošetřit okolnosti kolem opravy domů v ulici Masarykova.

   Prohlášení primátora v plném znění:

 

   Případ oprav domů v Masarykově ulici považuji za velmi závažný a chci, aby bylo prověřeno, proč došlo k prodeji domů dříve, než byla dokončena jejich oprava. Podle dosavadních informací jde o nesoulad termínu dokončení oprav, které prováděl magistrát, a jejich prodeje, který prováděl centrální obvod. Jednoznačně budu požadovat, aby nový nabyvatel vrátil městu zpět jakékoli plnění, které nastalo po prodeji domů.

   Samotný fakt, že město tyto domy před privatizací opravovalo, za chybu nepovažuji, neboť jde o stejný princip, podle kterého vláda pod vedením ČSSD nejprve oddlužila naše banky a teprve potom je prodávala. Privatizaci jsem vždy prosazoval jako správný krok směrem k efektivnější správě bytového fondu. Město tím navíc získalo nemalé prostředky pro rozvoj v oblasti dopravy, kultury, sportu a sociálních věcí, tedy oblastí, které slouží všem občanům.

   Proces prodeje majetku, od oznámení záměru přes výběr kupujícího až po podepsání příslušných smluv, prováděly na základě statutu města jednotlivé městské obvody. Magistrát města se žádným způsobem na tomto procesu nepodílel a nikdo z vedení města jej nemohl ovlivnit. Osobně jsem však naprosto přesvědčen, že vše proběhlo korektně, transparentně a že nebyl porušen žádný zákon

   V tomto předvolebním období je možné očekávat snahu každý administrativní problém politizovat či dokonce kriminalizovat, jak vyplývá z vyjádření pana Kubína, zastupitele za KSČM. Žádám proto kontrolní výbor Zastupitelstva města Ústí nad Labem, v jehož čele je předseda klubu ČSSD pan Kozubek, aby opravy domů na Masarykově ulici prověřil a podal zastupitelstvu zprávu, na jejímž základě bude možné zvažovat další kroky. Na základě naší vzájemné dohody učiní totéž pan starosta Vonka vůči kontrolnímu výboru Zastupitelstva městského obvodu Ústí – město.

 

Petr Gandalovič