Gandalovič s Klausem do Německa

Gandalovič s Klausem do Německa
27.2.2006
Jako ocenění dosavadních výsledků města Ústí nad Labem a Euroregionu Labe v oblasti českoněmecké spolupráce vnímá primátor města Petr Gandalovič pozvání prezidenta ČR Václava Klause, aby jej doprovázel na jeho zítřejší jednodenní cestě do Saska.

   „V uplynulých letech se nám podařilo realizovat řadu společných projektů se spolufinancováním z evropských fondů. V rámci českoněmecké spolupráce byla v Ústí vybudována kanalizační stoka „Y“. V Hřensku a Děčíně vyrostly čistírny odpadních vod a na čističku bylo napojeno devět obcí na Lovosicku. Tyto akce výrazně zlepšily čistotu řeky Labe“, říká Gandalovič.

   Společným projektem české a saské strany bylo podle Gandaloviče rovněž zrcadlové bludiště na Větruši spolufinancované z programu Interreg. Dále lze zmínit projekt EnlargeNet řešící spolupráci menších celků české, německé a polské strany. „Jedním z vrcholů spolupráce obou zemí ale bude vytvoření centra českoněmeckých studií Collegium Bohemicum v rekonstruovaném městském muzeu“, dodává Gandalovič.

   Menší aktivity probíhají v rámci spolupráce s partnerským městem Chemnitz. Jsou to zejména výměnné pobyty studentů, kulturní či sportovní akce.

   Program zítřejší cesty prezidenta Klause začíná na radnici v Pirně, kde se setká se svým německým protějškem Horstem Köhlerem. Společné jednání se bude konat ve 2. patře Kleiner Ratssaal. Po krátké procházce městem navštíví poté česká delegace gymnázium Friedricha Schillera – prezidenti zde budou diskutovat s deseti vybranými žáky. Cesta vyvrcholí setkáním se saským premiérem Georgem Milbradtem.