Gandalovič v Londýně o prevenci

Gandalovič v Londýně o prevenci
2.12.2005
Program prevence kriminality Městské policie v Ústí nad Labem byl českým ministerstvem vnitra nominován na prestižní cenu Evropské sítě prevence kriminality.

    Cena bude udělena příští týden na mezinárodní konferenci „Nejlepší zkušenosti EUSPN: Násilná pouliční kriminalita“ v londýnské One Whitehall Place. Primátor Petr Gandalovič zde bude jako jediný zástupce České republiky vystupovat v úterý 6. prosince na téma realizace ústeckých preventivních aktivit. „Naše programy předcházení přestupkům a kriminalitě jsou v Čechách považovány za vzorové a já si velice vážím toho, že bylo vybráno právě našeho město. V Londýně nám budou konkurovat desítky dalších projektů z celé Evropské unie.“, řekl Gandalovič.

   Akci pořádá Spojené Království Velká Británie a Severního Irska v rámci svého předsednictví v Radě EU. Konference je dvoudenní.

                                                

               Jak v Ústí probíhají preventivní programy?

 

   Program prevence kriminality zahájila ústecká městská policie v roce 1996 z iniciativy Ministerstva vnitra v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni. Důvodem byla vysoká trestná a přestupková činnost školní mládeže v nejproblémovějších lokalitách (především městské části Neštěmice, Předlice, Krásné Březno a Mojžíř). Ředitelství městské policie se rozhodlo přijmout do svých řad pedagogy, kteří srozumitelnou formou výuky zvyšují právní vědomí žáků z těchto i jiných lokalit. „Vysvětlujeme co je přestupek a trestný čin, jak jednat v krizových situacích, na koho se obrátit o pomoc a mnoho dalších věcí“, říká Gandalovič.

   Výuka již probíhá osmým rokem a setkává se s velkým ohlasem mezi žáky i pracovníky školství. Žáci, kteří výukou prošli, se jen zřídka objevují mezi pachateli přestupkové a trestné činnosti, kterou MP sleduje pomocí denních svodek. Největší pozornost je věnována studentům osmých a devátých tříd ZŠ, ZvŠ a škol s vyšší koncentrací sociálně znevýhodněných dětí. Každým rokem projde výukou prevence kriminality 3 000 žáků.

   Vyučovací blok se skládá ze čtyř hodin zakončených testem. Žáci, kteří jej zvládnou nejlépe, jsou odměněni pobytovým zájezdem do jižních Čech, kterého se účastní 60 dětí. Na tábor odjíždějí  též první tři žáci, kteří se nejlépe umístí ve sportovní soutěži  „O pohár Městské policie Ústí nad Labem“. Tato mimoškolní aktivita probíhá celoročně a má za cíl přivést problémové děti z ulic do tělocvičen. „V Dobronicích dále působíme na hodnotový systém mládeže a snažíme se zlepšit sociální komunikaci mezi romskými a neromskými žáky. V neposlední řadě chceme ovlivnit způsob trávení volného času celou řadou sportovních aktivit. Součástí pobytu v jižních Čechách je i vodácký výcvik na kanoích, který v uplynulých šesti letech vzbudil obrovský zájem“, uvádí primátor.

   Mimo již zmíněné pravidelné výuky se žáci zúčastňují besed zaměřených na rasismus, domácí násilí, drogy a anabolické látky. O tuto výuku projevily zájem všechny základní školy bývalého okresu Ústí nad Labem.

   V posledních čtyřech letech se rozběhla i další část projektu zaměřená na mateřské školy. Jedná se o blok besed týkajících se bezpečnosti dětí, které si hrají mimo domov. Strážníci zmiňují zejména nebezpečí setkání s drogou, odhozenou injekční stříkačkou nebo situace, kdy je osloví neznámý člověk a cosi jim nabízí. Prostřednictvím MŠ se pořádají besedy na tuto problematiku s rodiči.