Geotechničtí experti v Ústí

Geotechničtí experti v Ústí
6.9.2007
Do Ústí nad Labem se sjeli na seminář o polních geotechnických metodách špičkoví odborníci z Česka i Slovenska.

   Dvoudenní odborný seminář, který se ode dneška koná v hotelu Vladimir, zahájil primátor města Jan Kubata. Ve svém projevu nejprve ocenil, že se experti setkali v městě na Labi. Podle něj je to užitečné pro obě strany.

   „Ústí nad Labem leží v labském údolí na hranicích Českého středohoří, pro které jsou sesuvy poměrně častým jevem. Proto Vaše setkání v našem městě může být přínosem nejen pro Vás, ale i pro naše město a jeho obyvatele, kteří bydlí v ohrožených lokalitách,“ řekl primátor.

   Seminář je tematicky zaměřen na monitoring a sanaci skalních objektů, geotechnikou problematiku při výstavbě tunelových staveb či na průzkum, monitoring a projektování protipovodňových opatření.

   „Také touto problematikou se vedení města intenzivně zabývá. V příštím roce přeneseme dlouhodobé diskuse a přípravy do stádia realizace konkrétních protipovodňových opatření jak na pravé střekovské straně Labe, tak i v úseku levobřežní komunikace v Přístavní ulici pod mostem Edvarda Beneše, která mají zabránit dvacetileté, resp. v druhém případě pětileté vodě,“ dodal primátor Jan Kubata.

   Součástí dnešního programu bude i exkurze, při které si účastníci semináře prohlédnou zatápění těžební jámy lomu Ležáky.

 

Primátor města Jan Kubata zahajuje seminář o geotechnických metodách.


Jedním z přednášejících bude i prof. Ing. Peter Turček, CSc. (v popředí), autor
posudku na havárii větrušského svahu, který je renomovaným znalcem.


Na dvoudenní seminář, jehož spolupořadatelem je ústecká firma AZ Sanace,
se sjelo na třicet špičkových odborníků z Česka i Slovenska.