Gotický portál byl přestěhován

Gotický portál byl přestěhován
25.2.2007
Osmdesátitunový gotický portál byl dnes vyzvednut ze stavební jámy a přesunut do severní části ústeckého Mírového náměstí.

   Byl k tomu zapotřebí speciální jeřáb s protizávažím.

   Gotický portál ze 14. století byl nedávno objeven při archeologickém průzkumu na staveništi Paláce Zdar. Město se jej rozhodlo zachránit a zpřístupnit budoucím generacím. Portál bude zapuštěn do země, nasvícen a přikryt skleněnou deskou.

   Památka musela být před transportem zabezpečena – byla zalita speciálním betonem a zakryta fólií. Jejímu poškození bránila rovněž masivní železná konstrukce. Přestěhování portálu trvalo zhruba půl hodiny.

   „Komunisté zbourali snad polovinu historické zástavby v našem městě a své udělalo i spojenecké bombardování. I proto je třeba si historii připomínat. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli portál ukázat Ústečanům i turistům“, říká primátor města Jan Kubata.

   Přestěhování portálu se např. zúčastnil i ministr zemědělství Petr Gadnalovič.