Habrovický rybník bude čistější

Habrovický rybník bude čistější
15.3.2005
Město podá do poloviny letošního března žádost o státní dotaci na revitalizaci Habrovického rybníka.

    Revitalizace má spočívat v odstranění sedimentů ze dna rybníka, úpravě břehů, opravě výpustného objektu, bezpečnostního přepadu a také v opravě opevnění návodního líce hráze. Rákosové pole zůstane nedotčené a mají být zachovány i břehové porosty. Vyvrácené a odumřelé stromy budou odstraněny a počítá se s výstavbou listnatých dřevin.

    Akce si vyžádá 29,2 mil. korun. Dotace by mohla pokrýt až 90 % nákladů, ale městu by byla poukázána na účet až po profinancování projektu z vlastních zdrojů.