Inaugurace děkanky Michaely Hrubé

Inaugurace děkanky Michaely Hrubé
10.10.2007
Slavnostní inaugurace děkanky Filozofické fakulty PhDr. Michaely Hrubé, Ph. D. se dnes uskutečnila v kostele sv. Vojtěcha.

   Ve výstavní síni bývalého klášterního kostela sv. Vojtěcha dnes proběhla slavnostní inaugurace historicky první děkanky Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem PhDr. Michaely Hrubé, Ph.D. Slavnostnímu aktu přihlíželi významní hosté, mezi kterými nechyběl náměstek primátora Jan Řeřicha. Přítomni byli také představitelé UJEP včetně rektorky Ivy Ritschelové, zástupci jednotlivých fakult a členové Vědecké rady a Akademického senátu Filozofické fakulty.

   „Je vidět, že se na vyšší posty dokáží prosadit i ženy. Jsem velmi rád, že ústecká univerzita patří mezi instituce, kde se to daří. Přeji nové děkance, která má nemalé zásluhy na vzniku Filozofické fakulty, mnoho profesních úspěchů,“ popřál děkance náměstek Jan Řeřicha.

   Historička Michaela Hrubá se zaměřuje především na výzkum královských měst v raném novověku. V poslední době se největšího ohlasu odborné veřejnosti doma i v zahraničí dostalo jejímu projektu, který je zaměřen na zpřístupňování městských knih v ediční řadě LIBRI CIVITATIS. Hrubá je vědeckou redaktorkou a autorkou ediční řady, v níž byly již vydány nejstarší městské knihy České Lípy, Mostu, Litoměřic a další se připravují.  Celkově editovala více než 10 sborníků, vydala 3 monografie, popularizační kniha o rodné Peruci vyjde v příštím roce již ve třetím vydání, dále více než 40 odborných studií v domácích i zahraničních časopisech.

   Nová děkanka se podílela v roce 2004 v rámci transformace Pedagogické fakulty UJEP na projektu nového pracoviště, na které měly přejít humanitně orientované katedry. V letech 2005 – 2006 byla ředitelkou Ústavu humanitních studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, na němž připravila a následně před Akreditační komisí vlády ČR obhájila projekt Filozofické fakulty. Dne 1. září 2006 byla rektorem univerzity pověřena vedením nově akreditované fakulty. Akademický senát FF UJEP ji pro následné volební období zvolil do čela fakulty na svém zasedání dne 13. června 2007.

   Děkanka Michaela Hrubá dnes při inauguraci převzala a představila zároveň nové insignie fakulty.

 


Historička Michaela Hrubá je historicky první děkankou Filozofické fakulty UJEP.


Inaugurace děkanky se zúčastnila i rektorka UJEP Iva Ritschelová (vpravo).


Vedle akademických představitelů byl přítomen také náměstek primátora Jan Řeřicha.


Slavnostní akt, který byl přístupný i veřejnosti, se uskutečnil v kostele sv. Vojtěcha.