Informace pro občany

23.5.2003
K zajištění možnosti hlasovacího práva v referendu o přistoupení ČR k Evropské unii bude Správní odbor Magistrátu města Ústí nad Labem připraven vydávat v mimořádných a odůvodněných případech občanské průkazy bez strojově čitelné zóny (starší typ s platností do 31.12.2005).

Občané, kteří by nemohli  v hlasovací místnosti prokázat svou totožnost občanským průkazem a ani platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem či cestovním průkazem, mohou z důvodu odcizení, ztráty, poškození, zničení nebo skončení platnosti požádat v týdnu konání referenda o vydání nového občanského průkazu i v mimoúřední dny,
tj. v úterý     10.6.   od 8.00 - 15.00 hodin
    v pátek     13.6.   od 8.00 - 14.30 hodin
    v sobotu   14.6.   od 8.00 - 12.00 hodin

 

Mgr. Jiří Javorčák
vedoucí Správního odboru