Infostředisko se přesune k ČNB

6.4.2004
Informační středisko města Ústí nad Labem bude vykonávat svou činnost v nových prostorách bývalého střediska městské policie v ulici Hradiště (budova ČNB). Rozhodla o tom Rada města.

  Nové sídlo infostřediska leží na strategické spojnici dvou uzlů – autobusového a vlakového nádraží. Nachází se v centru města a je tedy snadno dosažitelné jak pro domácí, tak i zahraniční turisty. Příchod k informačnímu středisku bude značen ukazateli.

  V minulosti bylo Informační středisko zařazeno pod již neexistující KS Albis. Nyní je součástí samostatného oddělení odboru aktivní politiky MmÚ. Do tohoto oddělení přechází i celá oblast cestovního ruchu zajišťovaná dříve odborem péče pro občany.

  Informační středisko bude i nadále poskytovat své služby v rámci standardu kategorie ”B” Asociace turistických center ČR (celoroční provoz šest dní v týdnu, bezplatné informace ve dvou světových jazycích, zprostředkování průvodcovské a ubytovací činnosti, aj.).