Investoři kráčí do průmyslové zóny

20.6.2003
Do nové průmyslové zóny v severních Předlicích vstupují první investoři. Zastupitelstvo města totiž schválilo prodej části zdejších pozemků společnostem Česká pošta, Nüsing ČR a Kareka. Městská pokladna tak bude bohatší o téměř 13 miliónů korun.

Česká pošta chce v Předlicích vybudovat nové automatizované třídící centrum pro listovní zásilky a balíky z celého Ústeckého kraje a zčásti i kraje libereckého. V první etapě zde najde práci 100 lidí a ve druhé, dokončené už v příštím roce, až 250.

Společnost Kareka, zabývající se spedicí a logistikou, postaví v areálu průmyslové zóny třípatrovou administrativní budovu s pozdějším rozšířením o skladovou halu. Prozatím bude vytvořeno 6 pracovních míst.

Nüsing ČR koupila pozemky za účelem výstavby haly k výrobě jednodušších mobilních příček, přičemž uvažuje o dalších dvou a třech halách v případě rozšíření trhu a výroby i pro další evropské země. Firma zatím zaměstná 10 lidí.