Jak budeme chránit nábřeží?

Jak budeme chránit nábřeží?
18.1.2007
Ústecký primátor Jan Kubata a další představitelé města si dnes na Střekovském nábřeží prohlédli mobilní protipovodňové zábrany, které město brzy zakoupí k ochraně této městské části.

    Firmy, jež ve výběrovém řízení na nákup mobilních stěn usilují o zakázku, zde představily nejen konstrukční řešení, ale také způsob montáže jednotlivých dílů. „Na nákup těchto stěn uvolníme přes 35 miliónů korun. Rozhodující však není cena, ale operativnost celého systému, tedy rychlost instalace, skladování, doprava dílů na místo, apod.“, říká Kubata.

   Jak jsme již uvedli, Povodí Labe již zahájilo přípravné práce na vybudování protipovodňového valu na Střekovském nábřeží. Stavební činnost se rozběhne už letos na jaře. Zhotovitelem díla za 102 mil. korun budou Stavby mostů Praha.

   Ochrana Střekova má spočívat v navýšení nábřeží o jeden metr vysoký val. Na jeho vrcholu bude umístěno kotvení pro mobilní stěny postavené v případě potřeby do výšky 0,6 m2,4 m nad terén. To je výška dostatečná k ochraně nábřeží proti dvacetileté vodě (998 cm).

   Současně s vybudováním valu musejí být provedeny náročné práce na zpevnění břehu. Tam, kde byly při hydrogeologickém průzkumu zjištěny jemnozrnné a slabě stmelené pískovce, by při povodni prosakovala voda, narušovala podloží mobilních stěn a pronikala do sklepů domů na nábřeží i na komunikaci. Proto dojde k injektážím – celkem 200 vrtů pronikne až do hloubky 19 metrů. Do hloubky 2,5 m má být dále zapuštěna 981 m dlouhá železobetonová zeď široká jeden metr. Na jejím vrcholu spočinou kotvící prvky pro mobilní stěny.

   Projekt je doplněn návrhem odvodňovacích drénů, šachet a čerpadel.

   Protipovodňové opatření na Střekově by mělo být dokončeno ještě v roce 2007.

 

Primátor Kubata zkouší pevnost jedné z protipovodňových stěn.

 

Při prezentaci byla hodnocena také rychlost instalace mobilní zábrany.

 

Doufejme, že takový obrázek uvidíme co nejméně...

 

Formy nenabízely jen stavebnice z jednotlivích dílů - k vidění byly i celky.