Jak je to s pronájmem Větruše?

Jak je to s pronájmem Větruše?
13.3.2006
Vysoká investice firmy Drinks Union do vnitřního vybavení Větruše je hlavním důvodem, proč město požaduje po této ústecké společnosti do konce roku 2007 za užívání prostor v nově zrekonstruovaném výletním zámečku nájemné ve výši 2975 Kč (bez úhrady energií a služeb).

   „Investice Drinks Union přesahující 3 milióny korun ušetřila městu peníze za vnitřní vybavení a zahájení restaurační činnosti navíc výrazně urychlilo rozběh turistických a jiných volnočasových aktivit na Větruši, což bylo naším hlavním cílem. Další investice chystá firma do připravovaného vylepšení restaurace, včetně letní zahrádky“, uvádí primátor města Petr Gandalovič.

   Na desítky tisíc korun pak firmu přišlo školení a oblečení personálu či kontrolní audity chodu restaurace. Společnost také z vlastních zdrojů podporuje kulturní život na Větruši, například koncerty skupiny Fešáci či připravovaný jarmark.

   „Počítáme s tím, že do dvou let najdeme investora do hotelové přístavby Větruše. Nynější smlouva je právě proto sjednána jen do konce roku 2007, neboť je předpoklad, že tento investor bude chtít restauraci provozovat“, pokračuje primátor.

   Při určování současné výše nájemného vzalo město podle jeho dalších slov v úvahu také skutečnost, že provozovatel restaurace zahajoval činnost v době mimo sezónu a za situace, kdy jsou možnosti podnikání na Větruši značně omezené absencí velké zájezdové turistiky, neboť se autobusy do úzké silnice vedoucí k zámečku od Žižkovy ulice zatím nevejdou.

   Záměr pronájmu suterénu a prvního patra Větruše byl Radou města schválen 7. dubna 2005 a o čtyři dny později úředně vyvěšen. Podnikatelský záměr, jenž předložili čtyři zájemci, projednával majetkový výbor 12. května. „Ze všech hledisek je nabídka firmy Drinks Union pro zabezpečení provozování restaurace na Větruši nejvýhodnější a skýtá záruku, že objekt po stavebním dokončení bude urychleně vybaven a uveden do provozu pro spokojenost široké občanské veřejnosti,“ konstatuje výbor.

   Smlouva o pronájmu prostor Větruše se společností Drinks Union byla Radou města schválena 30. června, dodatek na rozšíření pronájmu i na 2. a 3. patro pak 2. listopadu (RM to odsouhlasila 25. října). Celková výše nájemného, včetně úhrady energií a služeb, činí 43 015 Kč měsíčně.

   Podle náměstka primátora Jana Kubaty není vždy cílem města tvrdě vydělávat. „Např. výrazné snížení poplatků za předzahrádky oživilo centrum Ústí nad Labem i okrajové čtvrti. V průběhu několika měsíců vznikly před dvěma lety desítky nových venkovních sezení a Ústí začalo více žít. Nikdo nám nevyčítal, že tím rozpočet města přišel možná o stovky tisíc korun. Vysoké nájemné jsme dosud nevyměřili ani těm, kteří nabízejí veřejnosti zábavu v Letním kině prostřednictvím různých zajímavých akcí. Drastický nájem by nepochybně způsobil, že by se mnohé akce vůbec neuskutečnily,“ říká Kubata.