Jelínek o investicích do škol

Jelínek o investicích do škol
26.6.2006
Přes 86 miliónů korun investovalo město v posledních jedenácti letech do výstavby či rekonstrukcí sportovních hřišť s umělým povrchem v areálech základních škol.

   Největší akcí bylo hřiště v ZŠ a MŠ Nová, které si vyžádalo téměř 30 mil. Kč.

  „Peníze, které jsme ve zmíněných letech do školních sportovních hřišť vložili, jsou důkazem, že nepreferujeme pouze atraktivní ligové sporty. Budu i nadále prosazovat, aby město poskytlo co nejvíce prostředků na zkvalitnění sportovního zázemí v dalších školách“, říká náměstek primátora Tomáš Jelínek.

   Investiční prostředky však město poskytuje i na opravy budov školských zařízení, včetně úprav vnitřních prostor. Letos to jsou např. rekonstrukce oken  a sociálního zařízení v ZŠ České mládeže (5 mil.) či rekonstrukce fasády, střechy a vybudování bezbariérového WC v ZŠ Vojnovičova (3 mil.). V minulém roce odešly peníze z rozpočtu města mimo jiné na rekonstrukci oken v ZŠ Pod Vodojemem (3,6 mil.) a zateplení tělocvičny v ZŠ E. Krásnohorské. „Loni jsme v oblasti školství provedli investiční akce za téměř 28 miliónů korun. Letos to bude kolem 19 miliónů“, dodává Jelínek.

   Co se týče neinvestičních prostředků, školám odešlo v posledních třech letech na provoz 225 miliónů korun a na opravy, údržbu a vybavení dalších 83 mil.

   V Ústí nad Labem je v současné době 19 základních a 30 mateřských škol. Základní školy navštěvuje 8702 žáků, školy mateřské 2466 dětí. Ústecké základní školy jsou obsazeny ze 74 %, mateřské školy dokonce z 98,5 %. V základním školství krajské metropole pracuje 641 pedagogů (540 žen a 101 mužů), v mateřských školách 192 pedagogů.

   Průměrný plat učitele v místní základní škole činí 19 793 korun, v mateřské škole 17 108 korun. Na platy učitelů základních škol v Ústí nad Labem se ročně vydá 184,3 mil. Kč, na mzdy pedagogů ve školách mateřských 58,4 mil.