Jelínek přijal poděkování

Jelínek přijal poděkování
25.5.2006
Sponzorům, kteří se podíleli na financování projektu pro handicapované, nazvaném „Dopravní obslužnost“, dnes poděkovali zřizovatelé této služby. Slavnostní akt se uskutečnil na Základní škole speciální – Severní Terasa. Za město Ústí nad Labem přijal poděkování náměstek primátora Tomáš Jelínek.

„Dopravní obslužnost“ pro handicapované děti v Ústí nad Labem a okolí byla jedním z hlavních cílů Komunitního plánu péče Města Ústí nad Labem, strategického dokumentu schváleného zastupitelstvem Města Ústí nad Labem v oblasti dětí a mládeže. Službu zajišťuje Centrum komunitní práce – poradenská organizace Ústí nad Labem a Sdružení pro pomoc mentálně postiženým. Doprava handicapovaných dětí je díky vstřícnosti firmy Koch Czech, která automobil věnovala, v Ústí nad Labem zajišťována v průběhu celého týdne za účelem jejich aktivního zapojení v oblasti vzdělávání, volného času a jejich osobní realizace.

Dopravní obslužnost je každoročně prezentovaná na Veletrhu sociálních služeb, pořádaného v rámci „Týdnů pro duševní zdraví “. Cílem Centra komunitní práce, které zde Dopravní obslužnost prezentuje, je zvýšit informovanost veřejnosti, ale především pečujících rodin o možnosti čerpat odlehčovací – respitní služby dopravní obslužnosti pro handicapované děti.

Mezi další sponzory patří firma p-eko, Remonta, Spolchemie a Ravel. Tato služba bude i nadále zajišťována na území města Ústí nad Labem a okolí.